Dobropis

Dobropis k vydané faktuře se vystaví přes horní lištové menu Vydané-> Dobropis.

Tato činnost vystaví pro vydanou fakturu dobropis se zápornou částkou se stejným odběratelem. Pokud existuje k vydané faktuře i výdejka ze skladu, je možné současně automaticky vystavit i příjemku do zvoleného skladu.

Dobropis lze vystavit:

  • K aktuální letošní faktuře
  • Ke starší faktuře
  • Dobropisovat obaly k aktuální faktuře
  • Dobropis k více fakturám

Dobropis k faktuře bez výdejky - nevystavuje se současně příjemka

Vystaví se dobropis na celou fakturu nebo její část. Zobrazen je rozpis faktury. Do sloupce Vráceno zapíšeme množství, které potřebujeme dobropisovat.

- zapíše do všech řádků množství z rozpisu faktury.

Zvolíme, do které řady faktur se budou dobropisy zakládat. Do dobropisu se zapíše text podle předvolby:

je v záhlaví dokladu zapsáno: STORNO FAKTURY, Daňový doklad

je v záhlaví dokladu zapsáno: OPRAVNÝ Daňový doklad

Do hlavičky dobropisu se zapíše také číslo původní faktury, ze které byl dobropis vystaven.

V rozpisu bude vrácené zboží zapsáno s prodejními cenami z faktury se záporným znaménkem.

- nevystaví se dobropis.

- vystaví se dobropis.

Texty důvodů vystavení dobropisu:

Klávesa F1 zobrazí k výběru připravené texty z číselníku Texty - typ TXTDVDB. Texty mohou mít více řádků a je možné je dále upravovat.

Tisk na opravném daňovém dokladu:

 

Dobropis k faktuře s výdejkou - vystavuje se současně příjemka

Pokud byla na tuto fakturu vystavena výdejka, je možnost vystavit příjemku do skladu na dobropisované zboží.

Tato volba umožní vystavit na vrácené zboží příjemku do skladu. Je nabízeno číslo skladu, ze kterého bylo zboží vydáno. Po zvolení jiného skladu se příjemka vystaví do jiného skladu než byla původní výdejka. Například sklad pro vrácené zboží.

Do cílového skladu se založí i skladová karta, pokud na toto zboží existuje ceníková karta.

Je zobrazeno číslo skladu, ze kterého byla vystavena výdejka k faktuře.

Zobrazen je rozpis faktury a rozpis výdejky. V horním rámečku do sloupce Vráceno zapíšeme množství, které potřebujeme dobropisovat. Do dolního rámečku zapisujeme pouze, když program pracuje se šaržemi a potřebujeme vrácené zboží upřesnit, které šarže se budou vracet. Jinak se zapisuje automaticky podle Vráceno. Na vrácené zboží je vystaven dobropis se zápornou cenou u zboží a příjemka do zvoleného skladu. Do příjemky se nezapisují neskladové položky, pokud se vyskytují na výdejce. Zboží je v ceníkové kartě označeno jako neskladová položka Ne - sklad.

zapíše do všech řádků množství z rozpisu faktury. Použije se pro dobropis na celou fakturu.

- nevystaví se dobropis a příjemka

- vystaví se dobropis a příjemka

Dobropis pouze na částku

Jestliže se vystavuje dobropis pouze na částku, bez vrácení zboží, vystavuje se jako faktura se zápornou částkou. Pokud je v rozpisu celková částka záporná, potom se kartu faktury zapíše DOBROPIS a tiskne se OPRAVNÝ daňový doklad.

Dobropis ke starší faktuře

Vystavuje se stejným způsobem jako dobropis k aktuální faktuře. Horní lištové menu Vydané -> Dobropis -> Ke starší faktuře

V dialogu zvolíme rok, ze kterého je faktura, kterou chceme dobropisovat.

Ze seznamu faktur vydaných v určeném roce vybereme tu, ke které se bude vystavovat dobropis.

Další postup je stejný jako Dobropis k letošní faktuře. Program najde i výdejku v uzavřeném skladu a vystaví příjemku do skladu. Dobropis se samozřejmě vystaví v letošním roce a příjemka do aktuálního skladu.

Upozornění na již existující dobropis

Při vystavování dobropisu činností z menu Vydané – Dobropis program upozorní na již existující dobropisy k této faktuře.

Po potvrzení je možné další dobropis vystavit.

Kontace dobropisu

Parametr: Dobropis k vydané faktuře nově okontovat dle souvztažnosti.

Tento parametr ovlivňuje kontaci dobropisu.
NE – zapíše se číslo souvztažnosti i účty podle faktury, ke které je vystaven dobropis.
ANO – zapíše se číslo souvztažnosti podle faktury a účty se zapíší podle této souvztažnosti ale z číselníku souvztažností. Tzn. mohou být jiné než ve faktuře, pokud jsou každý rok jiné účty v souvztažnosti. Pro dobropisy k loňské nebo předloňské faktuře.

Opravný daňový doklad

Od 1.4.2011 se používá termín Opravný daňový doklad . Tzn. doklad, který je vystaven po tomto datu se tiskne s názvem Opravný daňový doklad. Pokud uživatel požaduje tento název i u dokladu, který byl vystaven před tímto datem, použije v položce na kartě vydané faktury

Dobropis k více fakturám

Tato činnost je určena především ke vrácení zboží na sklad. Pracuje pouze s fakturami v Kč a řádky zboží, které mají ZN a byly vydány ze skladu.

Založí se nová faktura, která musí mít vyplněného odběratele. Činnost Dobropis k více fakturám nejprve nabídne datum, od kterého je možné vybírat faktury. Po potvrzení se zobrazí tabulka pro výběr faktur. Uživatel vybere požadované faktury, na které bude vystaven dobropis.

- vystavení dobropisu

Vystaví se dobropis a současně příjemka na sklad.

Tlačítko

Umožní k právě vystavené příjemce vystavit výdejku. Používá se například při reklamaci. Vystaví se příjemka na sklad, ze kterého bylo zboží vydáno a poté se na toto zboží vystaví výdejka do jiného skladu - reklamačního. Nebo například pro zboží, které je vráceno jako poškozené, shnilé a podobně. Toto zboží je potřeba znovu vydat do jiného skladu.

Související témata

Vkládání faktury | Menu Vydané

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 18.01.2021
Nahlásit potíže s kapitolou