Rozpuštění nákladů

Použití pro výpočet statistické hodnoty. Statistická hodnota = Fakturovaná hodnota ± náklady na dopravu.

Pro rozpuštění nákladů se používá:

  • V příjemkách nebo výdejkách

menu Sklad INTRASTAT Rozpuštění PON (provozní obchodní náklady).

  • Ve vydaných fakturách

menu Vydané INTRASTAT Rozpuštění PON (provozní obchodní náklady). používá se i pro rozpuštění nákladů na dopravu do fakturované ceny.

podle množství
podle částky
podle kg

Náklady na jednotku se zapíší do každého řádku rozpisu faktury do položky statistická hodnota.V rámci zpracovávání výkazu Intrastat je pak vyhodnocení ceny, kdy k fakturované ceně je přičtena statistická hodnota. při zpracování výkazu Intrastat je možnost nahrazení fakturované ceny statistickou cenou. Statistickou hodnotu [x] použít jako fakturovanou. po jejím zaškrtnutí se toto provede ve výkazech, v podkladech zůstane zvlášť fakturovaná i statistická hodnota - Tisk výkazů.

Související témata

Nastavení | Výkazy | Tisk výkazů | Číselníky pro Intrastat |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 20.04.2016
Nahlásit potíže s kapitolou