Tisk výkazů

Tisk výkazů pro INTRASTAT je umožněn přes tlačítko - z hlavní obrazovky – INTRASTAT

Otevře se formulář pro tisk Intrastat:

Výkaz o odeslání může být zpracován alternativně na základě

  • výdejek z agendy Příjem – výdej

  • nebo vydaných faktur .

Ve většině případů bude zřejmě vhodnější použití vydaných faktur vzhledem k tomu, že jsou v nich jistější údaje především o prodejní ceně v cizí měně.

  • Výběr skladů

Nejprve se vybere, ze kterých skladů se budou výkazy tisknout. Je možné z jednoho nebo z více skladů

  • Období

- zvolí se požadovaný měsíc. Výkazy se tisknou za sledované období a to je vždy měsíc aktuálního roku. Zobrazí se datum od –do.

Výběr sestavy:

Výběr, která sestava se bude tisknout. Každá se tiskne samostatně.

  • Příjem – výkaz INTRASTAT pro přijetí zboží

  • Odeslání – výkaz INTRASTAT pro odeslání zboží

  • Příjem – podklad: tiskne se podklad, podle kterého je potom tištěn výkaz přijetí. Jeden řádek výkazu je rozepsán podle jednotlivých dokladů (příjemek) a zboží. Je setříděn podle celního kódu. Zboží, které nemá vyplněný celní kód se do tohoto podkladu také zapracuje. Není ale potom uvedeno ve výkazu o přijetí. Kontrolou lze zjistit zboží, které se nedostalo do výkazu INTRASTAT, protože nemělo vyplněný celní kód.

  • Výdej – podklad: podklad: tiskne se podklad, podle kterého je potom tištěn výkaz odeslání. Jeden řádek výkazu je rozepsán podle jednotlivých dokladů (výdejek nebo faktur) a zboží. Je setříděn podle celního kódu. Zboží, které nemá vyplněný celní kód se do tohoto podkladu také zapracuje. Není ale potom uvedeno ve výkazu o odeslání . Kontrolou lze zjistit zboží, které se nedostalo do výkazu INTRASTAT, protože nemělo vyplněný celní kód.

  • Přijetí po fakturách - výkaz rozepsaný po fakturách

  • Odeslání po fakturách - výkaz rozepsaný po fakturách

Souvztažnosti

Souvztažnosti je vždy nutné vyplnit. Vyberou se souvztažnosti pro nákup z EU nebo prodej do EU. Klávesa F1 nabízí číselník souvztažností. Správné souvztažnosti musí být uvedeny v dokladech. Do výkazů se zpracovávají doklady podle této souvztažnosti.

Výkaz odeslání se zpracovává na základě výdejek, výjimečně z vydaných faktur.

Příklad nastavení – výkazy budou zpracovány z výdejek

Musí být vyplněna souvztažnost pro výdejky – prodej do EU

Příklad nastavení – výkazy budou zpracovány z vydaných faktur

Musí být vyplněna souvztažnost pro vydané faktury – prodej do EU

Dobropisy

Do výkazu se také zapracovávají vydané dobropisy. Dobropisy musí mít v číselníku souvztažností samostatnou souvztažnost – příjem vrácené zboží z EU.

Uživatel má možnost si zvolit zda dobropisy budou započítány do výkazu přijetí plusovou hodnotou nebo do výkazu odeslání minusovou hodnotou.

Příklad nastavení – dobropisy do odeslání

Příklad nastavení – dobropisy do přijetí

FV pro zákazníky – je možné si vybrat i více zákazníků programu pro výběr vydaných faktur. Pokud není vyplněno, potom se výkazy tisknou pro aktuálního.

Statistickou hodnotu:

- sloupec statistická hodnota ve výkazech se nebude počítat.

- nahrazení fakturované ceny statistickou hodnotou. Rozpuštění nákladů

Statistickou hodnotu, druh dopravy, dodací podmínky jsou povinny uvádět do výkazu pro INTRASTAT pouze ty firmy, u nichž fakturovaná hodnota přijatého nebo odeslaného zboží překročila 100 mil. Kč.

- přednostně se zpracovává položka Země původu ze šarže, do které se zapisuje země původu.

Kontaktní osoba – jméno a spojení kontaktní osoby je uvedeno v hlavičce výkazu.

Číslo celního úřadu - pro uvedení do hlavičky výkazu

Související témata

Nastavení | Rozpuštění nákladů | Výkazy | Tisk výkazů | Číselníky pro Intrastat |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 08.01.2021
Nahlásit potíže s kapitolou