Vydané faktury - Intrastat

Ve vydaných fakturách se údaje pro INTRASTAT vyplňují na kartě vydané faktury. Stiskne se tlačítko Místě určení.

Tlačítko

Položky pro vyplnění jsou stejné jako u Příjemky - výdejky

Pokud jsou vyplněné tyto položky v číselníku souvztažností, zapíší se do faktury automaticky při zapsání souvztažnosti do dokladu.

Zpětně je možné tyto položky načíst do všech faktur pomocí činnosti v menu Účetní - Doplnit Intrastat podle souvztažností.

Související témata

Nastavení | Příjemky/výdejky - Intrastat | Výkazy | Tisk výkazů | Číselníky pro Intrastat |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 24.04.2020
Nahlásit potíže s kapitolou