Další služby - Vydané faktury

 • Změna čísla faktury

 • Výrobní čísla

 • Protokol o dokladu

 • Proforma faktura - faktura

 • Paušální faktury

 • Export faktur EFAS - speciální funkce

 • Objemové body za měsíc ALT+B

 • Kopie faktury z loňského roku ALT+F5

 • EAN: export dokladu

 • Doplnit celní kódy

 • Setřídit rozpis podle

 • Setřídit rozpis ručně

 • Změna DPH v rozpisu faktury

Změna čísla faktury

Možnost dodatečně opravit číslo faktury. Každá faktura má svoje číslo faktury a číslo dokladu, pod kterým se zaúčtovává do účetnictví.

Program povolí změnu pouze na číslo, které ještě neexistuje. Jestliže potřebujeme upravit jenom jedno z čísel (jenom číslo faktury a číslo dokladu zůstává stejné), je třeba nejprve provést změnu na nějaké fiktivní číslo a potom teprve zvolit nové číslo faktury.

Výrobní čísla

Ve vydaných fakturách je možno pracovat s výrobními čísly. K aktuálnímu dokladu je možno k jednotlivým značkám vložit výrobní čísla. Po volbě této činnosti se zobrazí tabulka s rozpisem faktury. Jednotlivé značky mají tolik pořadí, kolik je kusů jedné značky.

Rozpis faktury.

Tabulka pro zapsání výrobních čísel:

Výrobní čísla se zapíší do agendy Výrobní čísla. Výrobní čísla se automaticky zapíší i do výdejky, pokud bude z faktury vystavena. Všechny opravy výrobních čísel ve faktuře se automaticky přenesou do související výdejky i do agendy Výrobní čísla.

Nastavením parametru: Vkládat tel. čísla s výrobními čísly umožní při vložení výrobního čísla zapsat i telefonní číslo (např. prodej telefonů)

V Agendě Výrobní čísla lze výrobní čísla prohlížet a vyhledávat a tisknout. Je to seznam všech výrobních čísel zapsaných v programu.

Protokol o dokladu

Zapisují se do protokolu změny o dokladu . Zapisuje se: tisknuto, storno tisknuto, storno faktury, storno výdejky, změna zaúčtováno = Ne.

Protokol o dokladech

Podrobný protokol o dokladu se zobrazuje v menu Služby - servis - - Protokol změn dokladů, pokud je v parametrech nastaveno Podrobné protokolování dokladů.

Proforma faktura - faktura

Fakturu lze také vytisknout jako proforma fakturu. Vydaná faktura se vystaví jako běžná faktura, vyplní se její hlavička a rozpis. . Pro proforma faktury se vystavují v samostatné řadě faktur.


Je také možné v parametrech předepsat, že pro tuto konkrétní řadu bude typ faktury 5 tj. proforma faktura.

Jinak se musí vybrat typ faktury. V menu Účetní Typ faktury se vybere .

Faktura se potom tiskne s názvem Proforma faktura - není daňový doklad . Netiskne se den uskutečnění zdanitelného plnění.

Když přijde platba na vystavenou proforma fakturu, je nutné vyhledat konkrétní proforma faktura a právě činností Proforma faktura Faktura se přesune do vydaných faktur. Po volbě se vybere řada vydaných faktur, do které se faktura založí. Založí se faktura s posledním pořadovým číslem a do hlavičky faktury se zapíše vydaná faktura a je vyplněno i datum uskutečnění zdanitelného plnění . Souvztažnost se zapíše podle řady faktur.

Do položky Záloha - doklad se zapíše číslo proforma faktury.

Potom je možné provést párování úhrady z banky, aby se do faktury zapsala úhrada.

Kopie faktury z loňského roku ALT+F5

Nabídne se seznam vydaných faktur z loňského roku. Výběr faktury se potvrdí OK. Po výběru řady vydaných faktur, se založí faktura jako kopie vydané vybrané faktury s jiným pořadovým číslem. Data Vystavená, Plnění DPH se vyplní podle aktuálního data. Splatná se vyplní podle dnů splatnosti původní faktury. Faktura se kopíruje vždy s rozpisem.

Doplnit celní kódy

Do rozpisu aktuální faktury se podle ceníku přiřadí celní kódy

Setřídit rozpis podle

Je umožněno dodatečně setřídit rozpis faktury podle:

 • Značky
 • Skupiny a značky
 • Skupiny a textu
 • Textu

Původní třídění po této změně už nejde obnovit.

Setřídit rozpis ručně

Pozice kurzoru je označena . Pohybem myší nahoru nebo dolů, je možné s řádkem pohybovat a tím uspořádat pořadí rozpisu.

Místo myši lze setřídit rozpis také klávesami:

Ctrl + šipka nahoru
Ctrl + šipka dolů

Změna třídění rozpisu se uloží tlačítkem

Změna DPH v rozpisu faktury

Je možné hromadně změnit sazbu DPH ve vybraných řádcích rozpisu aktuální faktury.

Související témata

Protokol o dokladu | Protokol změn dokladů | Vydané faktury - Intrastat | Paušální faktury | Menu Vydané | Výrobní čísla v příjemce/výdejce |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 19.04.2016
Nahlásit potíže s kapitolou