Paušální faktury

Tato volba umožňuje hromadně vystavit pravidelné platby v zadaném intervalu – paušální faktury . V agendě Vydané faktury musí být založen vzor pro paušální fakturu - 1. paušální faktura. Na kartě vydané faktury je možno zadat počet měsíců pro pravidelné vystavování.

V hlavičce faktury se vypíše interval za kolik měsíců se faktura vystavuje.

1 - každý měsíc
2 - za dva měsíce .......

Pak je možné spustit činnost z menu Vydané Další služby Paušální faktury. Program automaticky zkopíruje (s novými čísly faktur) všechny faktury, které mají vyplněný počet měsíců a příslušný počet měsíců, který od jejich vystavení už uběhl.

Paušální faktury se vystavují podle aktálního data.

Je-li v položce Text na kartě faktury obsažen text měsíc mm/rr (měsíc/rok), pak se na nové faktuře měsíc (mm) automaticky zvýší. Např. práce za 09/15 10/15

Při vystavování paušálních faktur se nabídnou tyto položky, které lze editovat:

Uživatel vybere řadu, běžný účet a může vyplnit podpis.

- mohou se vystavit i paušální faktury podle loňských faktur.

Tlačítko přepne do výběru faktur, které přicházejí do úvahy pro vystavení paušálních faktur.

Z připravených faktur lze vybrat pouze některé.

Popis funkce VYBER viz. Funkce Vyber.

Tlačítko provede vystavení paušálních faktur k vybraným fakturám.

Automaticky jsou založeny nové faktury podle vzoru, ve starých fakturách je vymazána položka paušál, aby nedošlo omylem k opakovanému vystavení paušálních faktur. Do nových je opět zapsaná.

O vystavení faktur je zobrazen protokol:

Tisk protokolu menu Soubor Tisk (CTRL+P).

Po vystavení může uživatel prolistovat a případně upravit drobné odlišnosti v nově vystavených fakturách.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 11.07.2019
Nahlásit potíže s kapitolou