Faktura -> Výdejka

Klávesa ALT+W

Činnost faktura Výdejka má tyto možnosti:

 • Vyskladnění celé faktury

 • Volba skladu

 • Vyskladnění všech faktur

 • Faktura + výdejka z rezervace

 • Faktura + výdejka

 • Částečné vyskladnění faktury

Vyskladnění celé faktury

Činnost Vyskladnění celé faktury se používá k vytvoření výdejky ze skladu přímo z faktury nebo ke zjištění rozdílů mezi fakturou a již existující výdejkou. Rozpis dokladů (vydaná faktura a výdejka) se porovnává z hlediska množství a prodejní ceny.

1. Faktura nemá výdejku

Pokud neexistuje k faktuře výdejka a chceme vyskladnit z jednoho skladu, použijeme volbu Vyskladnění celé faktury. Po zvolení této činnosti dojde k vytvoření výdejky podle rozpisu vydané faktury ze zvoleného skladu.

Pro výběr skladu, ze kterého bude provedeno vyskladnění se zobrazí okno:

Sklad se vybere automaticky, pokud je zvolen parametr:
Hlavní sklad pro stav skladu - číslo skladu.

Sklad je možné také zvolit před vystavením výdejky činností volba skladu Z menu Vydané Faktura Výdejka Volba skladu

Nelze vyskladnit množství přesahující stav zboží na skladu.

Tato hláška se zobrazí, pokud na skladě není žádné zboží, které je zadáno v rozpisu faktury.

Program při vystavení výdejky kontroluje, zda opravdu výdejka odpovídá faktuře (důležité při práci programu v síti) a zobrazí výsledek kontroly. Vpravo u horního okraje se zobrazí věta.

Pokud je výdejka úspěšně založena, zapíše se do hlavičky faktury:

 • číslo skladu
 • číslo výdejky (řada + doklad)

Výdejka se založí do určeného skladu. Má pořadové číslo v řadě výdejek. Datum založení odpovídá datu vystavení faktury. Do výdejky se zapíše číslo faktury.

Jestliže některé vyskladňované zboží na skladu není nebo se nepodaří vyskladnit zadané množství, nedojde ani k vytvoření výdejky a uživatel je informován o druhu zboží a nevyskladněném množství.

 • Požadavek - požadované množství na faktuře
 • Stav - stav, množství na skladě
 • Rezervace - rezervováno
 • Chybí - požadované množství - množství na skladě, tj. množství, které není možné vyskladnit.

Je třeba zboží nejprve přijmout na sklad.

2. Faktura již má odkaz do výdejky

Pokud k faktuře již existuje výdejka, program provede srovnání obsahu faktury a výdejky. Z faktury bere řádky s vyplněnou značkou. Srovná značku, šarži, množství a jednotkovou prodejní cenu na faktuře a výdejce. V případě, že nejsou na faktuře vyplněny šarže, pak srovnání nebere šarže v úvahu.

Rozdíly byly zjištěny:

Zobrazit rozdíly - zobrazí se rozdíly rozpisu faktury a výdejky

Počet_f - množství na faktuře
Počet_s - množství na výdejce
Proc_f - jednotková prodejní cena na faktuře
Proc_s - jednotková prodejní cena na výdejce

Upravit výdejku podle faktury - rozpis výdejky se upraví podle faktury. V případě nalezeného rozdílu se program pokusí upravit výdejku podle faktury, tj. snížit množství podle faktury s vrácením na sklad, popř. vyskladnit podle faktury, případnou úpravu prodejních cen na výdejce podle faktury.

Parametry: V parametrech programu je zaveden parametr: Povolit částečné vyskladnění faktury. - Ano/Ne

Tento parametr ovlivňuje také činnost Faktura Výdejka.

Po výběru zboží, které není na skladě program upozorní na tuto skutečnost, ale dovolí toto zboží zapsat do rozpisu faktury.

Při činnosti Faktura Výdejka. se na obrazovku zobrazí nedostatky na skladě.

Ano - pokračuje vyskladnění a do výdejky se zapíše pouze zboží, které je možno vyskladnit.
Ne - výdejka nebude založena

Rozdělit fakturu na dvě

Volba Rozdělit fakturu na 2 - založí se výdejka pro zboží, které je na skladě a zároveň se založí nová faktura se zbožím, které na skladě není a program je nemohl vyskladnit. Je nutné zboží na sklad přijmout a výdejku z této faktury vystavit.

Upravit fakturu podle výdejky

Je vystavena výdejka na zboží, které je na skladu k dispozici. Řádky v rozpisu faktury, které obsahují zboží, které na skladě není jsou zrušeny.

Upravit výdejku podle faktury

Výdejku nelze vystavit.

Zobrazit rozdíly - zobrazí se rozdíly rozpisu faktury a výdejky

Volba skladu

Je možné zvolit jiný sklad pro vyskladnění než aktuální.

Vyskladnění všech faktur

Hromadná činnost na vyskladnění všech nevyskladněných faktur. Vystaví se hromadně výdejky pro ty faktury, které výdejku nemají.

Zvolí se řada faktur, ze které se bude vyskladňovat.

Faktura + výdejka z rezervace

 • Založí se faktura, vyplní se organizace, příp. změna a kurz
 • Spustí se činnost Faktura z rezervace + výdejka
 • Vybere se sklad
 • Zobrazí se tabulka rezervace pro tuto organizaci.

Po zadání množství a kontrole cen se stiskne tlačítko , naplní se rozpis faktury a založí se výdejka. Program kontroluje i rezervaci pro odběratele i na ostatních skladech a případně zobrazí upozornění.

Faktura + výdejka

Oba doklady se vystavují najednou.

 • Založí se faktura
 • Spustí se činnost Faktura + výdejka a zboží se již vybírá ze skladových karet - výdej ze skladu
 • Po ukončení rozpisu je založena výdejka a zároveň je zboží zapsáno do rozpisu faktury
 • Výdejka má datum podle data DUZP z vydané faktury

 

Tlačítko (u obrázkových tlačítek) na kartě faktury umožní přejít do agendy Příjem/Výdej na konkrétní výdejku.

Částečné vyskladnění faktury

Vyskladnění probíhá z více skladů.

 • Vybere se sklad

 • Nabídne se zboží, které je na tomto skladu a také v rozpisu faktury. Nelze měnit zboží na jednotlivých řádcích.

 • Provede se částečné vyskladnění.

 • Činnost Částečné vyskladnění se pustí znovu a vyskladní se ostatní zboží z jiného skladu.

 • Do jednotlivých řádků rozpisu faktury se zapíše číslo výdejky.

 • Na kartu faktury se zapíše MULTI - tzn. faktura má více výdejek.

Tisk Výdejka - Příjemka k faktuře zobrazí existující výdejky k aktuální faktuře.

Dobropis na fakturu s více výdejkami (MULTI)

Pokud se vystavuje dobropis s příjemkou na fakturu s MULTI výdejkou, použije se činnost obvyklá Dobropis. Jsou 2 možnosti příjmu na sklad.

 • Všechno zboží je přijato na jeden zvolený sklad jednou příjemkou a je vytvořen 1 dobropis.

 • Postupně se vytvoří částečné dobropisy, každý s příslušnou příjemkou na různé sklady.

Storno MULTI výdejky

Použije se činnost Storno Výdejky k faktuře. Program nabídky existující výdejky k faktuře a je možné je postupně stornovat.

Parametr: Kontrolovat minimální stav skladu při hromadných činnostech.

ANO - při činnosti Faktura Výdejka se zobrazí upozornění o překročení minimálního množství na skladě.

Související témata

Příjem - výdej | Menu Vydané

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 06.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou