Nabídky

Agenda pro pořizování nabídek pro zákazníky i pro obchodníky s možností nabídnuté zboží rezervovat.

Agenda Nabídky má 4 Záložky.

  • Seznam je přehledná tabulka nabídek, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé nabídky. 1 řádek = 1 věta = 1 nabídka.

  • Karta - nabídka je doklad nabídka. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna nabídka na pozici kurzoru. Každá nabídka má hlavičku a rozpis.

  • Rozpis nabídky – tj. rozpis nabídky ve formě tabulky.

  • Náklady nabídky - do této záložky se zapisuje vyhodnocení nákladů k nabídkám.

Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky.

Seznam - ALT+S

Karta - ALT+K

Rozpis - ALT+R

Související témata

Seznam vydaných faktur | Vkládání nabídky | Karta nabídky | Rozpis nabídky | Menu Nabídky | Tiskové menu - Nabídky | Záložky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 19.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou