Nabídky

Agenda pro pořizování nabídek pro zákazníky i pro obchodníky s možností nabídnuté zboží rezervovat.

Agenda Nabídky má 5 Záložek.

  • Seznam je přehledná tabulka nabídek, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé nabídky. 1 řádek = 1 věta = 1 nabídka.

  • Karta - nabídka je doklad nabídka. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna nabídka na pozici kurzoru. Každá nabídka má hlavičku a rozpis.

  • Rozpis nabídky – tj. rozpis nabídky ve formě tabulky.

  • Náklady nabídky - do této záložky se zapisuje vyhodnocení nákladů k nabídkám.

  • Foto + Dokument

Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky.

Seznam - ALT+S

Karta - ALT+K

Rozpis - ALT+R

Náklady - ALT+N

Foto + Dokument - ALT+F

Související témata

Seznam vydaných faktur | Vkládání nabídky | Karta nabídky | Rozpis nabídky | Menu Nabídky | Tiskové menu - Nabídky | Záložky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 02.10.2023
Nahlásit potíže s kapitolou