Ceník

Agenda umožní založit vlastní ceník čehokoliv (výrobků, prací, dodávek....) a provádět jeho údržbu tj. vkládat, prohlížet, opravovat, rušit a vymazávat jednotlivé řádky ceníku. Ceník se využívá při vyplňování rozpisu vydaných faktur, objednávek, zakázek a nabídek.

Ceník je společný pro všechny sklady a slouží pro zakládání skladových karet v jednotlivých skladech. Při zakládání skladových karet se vyberou požadované ceníkové karty a hromadně se založí do skladu skladové karty.

Do ceníku se vkládají ceníkové karty představující zboží, materiál, polotovar, sadu materiálu nebo hotový výrobek, který bude předmětem fakturace, skladového hospodářství, nabídek, zakázek nebo objednávek.

Do ceníku lze zadat kromě skladových položek (zboží, výrobky) také tzv. neskladové položky. Jsou to hlavně práce, cestovné, dopravné, poštovné, balné apod.

Ovládání:

Vkládání, opravy a rušení ceníkových karet pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka.

Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka.

F6 - vložení nové položky v ceníku

F2 - ukončení editace s uložením změn

F4 , Enter - oprava položky na aktuálním řádku

F8 - zrušení tj. označení ceníkové karty jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.

  • Při prohlížení ceníku je na zrušené ceníkové kartě viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

  • V seznamu ceníkových karet je před zrušeným řádkem znak .

V ceníku lze nastavit, jestli se budou zrušené položky zobrazovat nebo ne. používá se pro to tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.

- jsou zobrazeny řádky označené jako zrušené.

- řádky označené jako zrušené nejsou zobrazeny.

Úplné vymazání řádků, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené provede činnost Mazat zrušené.

  • V agendě Ceník menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M.

  • Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené věty.

Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že se souborem nepracuje jiný uživatel.

Agenda Ceník má tyto Záložky:

  • Seznam je přehledná tabulka ceníkových karet, v níž lze efektivně vyhledávat jednotlivé zboží. 1 řádek = 1 věta = 1 zboží.

  • Karta Ceníková karta, v ní jsou zapsány všechny potřebné informace o jednotlivém zboží.

  • Dodavatel - Odběratel je přehledná tabulka dodavatelů nebo odběratelů pro jedno zboží. Zatím využití v objednávkách.

Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky.

Seznam - ALT+S

Karta - ALT+K

Číselníky pro ceník

Související témata

Organizace ceníku | Skupiny ceníku MS | Seznam vydaných faktur | Dodavatel / Odběratel | Skupiny ceníku | Skupiny FC | Marže, cenové výjimky | Obrázková tlačítka | Menu tabulka | Záložky | Mazat zrušené věty |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 16.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou