Marže, cenové výjimky

Práce s cenami, marží – číselník marže, cenové výjimky.

Pro konkrétní organizaci, značku zboží nebo skupinu ceníku je možné předepsat:

 • řadu cen

 • konkrétní cenu

 • marži tj. řádkovou slevu

Tímto způsobem lze zadat ceny pro zboží, pro skupinu zboží, pro jednotlivé odběratele odlišné od řady cen, kterou má odběratel zadanou v adresáři.

- řada cen pro tohoto odběratele je 3. (V ceníku může být pro jednotlivé zboží uvedeno 5 řad cen).

Číselník marže, cenové výjimky se využívá v činnostech:

 • rychlý rozpis faktury

 • rozpis faktury – F1 na položce text

 • rychlý rozpis zakázky

 • rozpis zakázky – F1 na položce text

 • rychlý rozpis nabídky

 • rychlý rozpis zakázky

 • rychlý rozpis nabídky

 • faktura + výdejka

Ve všech těchto režimech se vyhledá, jestli organizace má pro dané zboží předepsanou prioritu v číselníku Marže, cenové výjimky.

 1. organizace – značka

 2. organizace – skupina zboží

 3. značka

 4. skupina zboží

Pokud taková položka v číselníku existuje, pak se automaticky:

 • Položka marže nakopíruje do položky sleva v rozpisu.

 • Zadaná cena zboží.

 • Cena zboží podle zadané řady cen.

Příklady vyplnění číselníku Marže, cenové výjimky

Pro zadanou organizace bude mít zboží, které je v ceníku zařazeno ve skupině TIEP řadu cen 2, i v případě že pro tuto organizaci platí ceny podle jiné řady ceníku.

Pro zadanou organizace bude mít konkrétní zapsané zboží řadu cen 2, i v případě že pro tuto organizaci platí ceny podle jiné řady ceníku.

Pro zadanou organizace bude mít konkrétní zapsané zboží vždy slevu 10%.

Pro zadanou organizace bude mít zboží, které je v ceníku zařazeno ve skupině TIEP vždy slevu 10%.

Pro zadanou organizace bude mít konkrétní zapsané zboží vždy cenu bez DPH, která je v tomto číselníku zapsaná. Marže 1 - Sleva 1 Marže 2 - Sleva 2 Při zadávání nebo vyhledávání v číselníku Marže cenové výjimky lze využít filtr.

Filtr se použije pro zobrazení určité adresy, skupiny ceníku nebo značky zboží.

Práce s cenou v závislosti na prodaném množství

Ceník – marže, cenové výjimky podle odebraného množství. Tato funkce se využívá pokud pro jedno zboží a jednu řadu cen existuje více cen podle odebraného množství.

 • Na ceníkové kartě označit cena podle množství.

 • Záložka Marže – ceníkové výjimky.Vyplnit pro příslušnou značku požadované ceny:

Například:

Pro značku 30223 je prodejní cena pro řadu cen 1 = 40 Kč Cenové výjimky podle odebraného množství jsou:

Množství 1 – 10 ks 40 Kč
11 – 20 ks 39 Kč
21 - ks 37 Kč

Na záložce Marže, cenové výjimky se vyplní:

V řádku se vyplní – značka, řada cen, min. odběr a prodejní cena. Na ceníkové kartě se označí – Cena podle.

Vystavení vydané faktury

 • Na kartě vydané faktury se označí řada cen 1.

 • V rychlém rozpisu se vybere značka a vyplní se množství.

 • V pravém rohu se zobrazí prodejní cena za kus podle zadaného množství. Cena se vybere podle cen, které jsou zapsané v cenových výjimkách.

Nápověda na položce prodejní cena: klávesa F1 V rychlém rozpisu vydané faktury na položce prodejní cena se zobrazí:

 • Cenové výjimky - prodejní ceny. Pokud jsou v ceníku vyplněny pro značku a řadu cen cenové výjimky.

 • Prodejní ceny z ceníku 1 - 4.

Tato možnost je v rychlém rozpisu – Vydané faktury, Zakázky, Nabídky. Viz. Slevy ve vydaných fakturách.

Pokud si přejete používat více jak 5 řad cen v ceníku, je možné řady cen a cenové výjimky převést do agendy Pojmenované ceníky, kterých může být neomezený počet. Pojmenované ceníky jsou ceníky s nastavitelnou platností, lze je přiřadit zákazníkovi v adresách, celé kopírovat a upravovat pouze některé ceny. Pojmenované ceníky nelze kombinovat s Maržemi a cenovými výjimkami/Řadami cen, při jejich použití je nutné převést data z této tabulky do Pojmenovaných ceníků.

Související témata

Organizace ceníku | Skupiny ceníku MS | Slevy ve vydaných fakturách |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 05.09.2022
Nahlásit potíže s kapitolou