Slevy ve vydaných fakturách

Ve vydaných fakturách lze používat celou řadu různých slev. Nastavení použití slev je u některých ovlivněno nastavením parametrů.

Slevy pro celou fakturu

Slevy na celou fakturu tj. dokladové slevy jsou slevy pro celý doklad, slevy pro celou fakturu tzn. pro všechny položky rozpisu. Je možné použít dvě slevy, sleva I a sleva II.

Např. sleva I za množství

sleva II za platbu v hotovosti

Sleva II se vypočítává z celkové částky zmenšené o slevu první. Na ceny v rozpise nemá vliv, změní se až celková cena po slevě. Jsou-li slevy v % vyplněny v adresáři u jednotlivých adres, potom se v hlavičce faktury vyplní sleva a řady cen automaticky při načítání adresy do faktury pomocí klávesy F1.

V rozpisu faktury lze vybrané řádky z celkové slevy vyloučit. Například předepsat, že sleva se nebude týkat dopravy. V rozpisu faktury je položka Slevit , do té se zapíše N, to znamená, že tohoto řádku se sleva nebude týkat.

Nastavení parametrů pro dokladové slevy

Parametr: Upozornit na fakturu bez slevy před tiskem.
Implicitně Ne. Pokud nastaveno ANO - potom před tiskem faktury program upozorní, že na dokladu není zapsaná sleva. Použití pro firmy,které mají většinu vydaných faktur se slevou.

Parametr: Používat slevu z adresy jako řádkovou slevu místo dokladové - ANO.

Sleva, která je zapsaná v adrese, se při použití adresy v dokladu zapisuje jako řádková sleva k jednotlivým položkám rozpisu. Ze slevy jsou vyloučeny řádky, které mají v ceníku zaškrtnuto Zakázat řádkové slevy.

Řádkové slevy ve vydaných fakturách

Agenda vydané faktury pracuje s řádkovými slevami na jednotlivé zboží v rozpisu faktury. Pro každý řádek rozpisu faktury může být zapsaná sleva.

Nastavení parametrů pro řádkové slevy

Parametry:
Pracovat s řádkovou slevou - ANO

Řádkové slevy ve fakturách - ANO

Zaokrouhlit cenu po řádkové slevě na vydané - Počet desetinných míst, na které se zaokrouhlí cena na vydané faktuře po řádkové slevě.

V každém řádku rozpisu faktury jsou položky Sleva , Sleva 2, do kterých je možné zapsat dvě slevy pro konkrétní zboží.


Po vyplnění slevy se automaticky změní jednotková cena po slevě a celková cena po slevě pro tento řádek rozpisu.

Pokud je uživatel na záložce Rozpis faktury, je možné také použít činnost Řádkové slevy v menu Rozpis.

Pro každý řádek rozpisu je možné zapsat 2 slevy. Slevy se zapisují v %. V této tabulce je také možné předepsat pro každý řádek faktury odlišnou souvztažnost.

V případě, že jsou v programu nastavena práva přístupu:

Práce s řádkovou slevou je povolena na právo přístupu .
Pokud není toto právo zadáno, není možno měnit řádkové slevy měnit řádkové slevy.

 

Postup přidělení řádkové slevy podle marží skupin ceníku.

  • není vyplněná organizace sleva=0

  • je vyplněná organizace a nalezen v tabulce marží (číselník Marže, cenové výjimky, marže = sleva v %) řádek pro dané zboží a organizaci s vyplněnou slevou – tato sleva má přednost
    ( ORGANIZACE + ZN … SLEVA )

  • je vyplněná organizace a nalezen v tabulce marží (číselník Marže, cenové výjimky, marže = sleva v %) řádek pro skupinu zboží MS a organizaci s vyplněnou řadou cen – použije se tato sleva
    ( ORGANIZACE + MS … SLEVA )

  • jinak jako bod 1.

Související témata

Nastavení parametrů | Vkládání faktury |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 16.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou