Pojmenované ceníky

Program Company Manager umožňuje použít mimo hlavního Ceníku více různých ceníků s omezenou platností, které pak můžete např. přiřadit zákazníkům v adresách. Při vyplnění Organizace v Nabídce/ Zakázce/ Vydané faktury atp. se na kartě vyplní příslušný ceník a používají se jeho prodejní ceny. Agenda sdružující tyto ceníky se nazývá Pojmenované ceníky.

Značka zboží je vyplněna v hlavním Ceníku, při zakládání Pojmenovaného ceníku se pak vybírají značky, které v něm mají mít odlišnou cenu, z Ceníku a přiřazují se k nim příslušné nové ceny.

Pojmenované ceníky není možné kombinovat Řadami cen a Cenovými výjimkami (tabulka "Marže, cenové výjimky"). Řady cen lze ale převést na pojmenované ceníky a používat jich pak více než 5.

Zpřístupnění agendy Pojmenované ceníky

Použití pojmenovaných ceníků se nastavuje parametrem "Používat pojmenované ceníky" (USE_CENYR) na Ano.

Horní lištové menu Služby - servis -> Nastavení parametrů -> USE_CENYR na Ano

Pak se agenda Pojmenované ceníky zpřístupní na hlavní obrazovce.

Agenda Pojmenované ceníky

V náhledu Pojmenovaných ceníků jsou zobrazeny všechny záznamy z agendy - všechny ceníky a v nich obsažené značky zboží.

Filtry můžete zobrazit jen některé ceníky (ceník) podle čísla, názvu, měny nebo platnosti k určitému datu.

- otevře výběr z existujících pojmenovaných ceníků, pak se zobrazí pouze položky z vybraného ceníku.

- vyplňte název cizí měny, pokud ceník, který chcete zobrazit, není v Kč

- nastavení filtru platnosti zobrazovaných ceníků

- otevře číselník Pojmenovaných ceníků (založení nového ceníku nebo úprava datumů platnosti atp.)

- nastaví vyplněné filtry

- vymaže nastavení filtrů

Založení nového pojmenovaného ceníku

Vkládání řádků a editace řádků pojmenovaného ceníku

Do filtru vyberte ceník, do kterého chcete vkládat řádky (F1 nápověda). Tlačítko otevře k výběru položek hlavní Ceník.

Vyberte položky a tlačítkem je hromadně vložte do vybraného pojmenovaného ceníku a vyplňte k nim ceny. Ceny je možné vkládat do ceníku editací řádku nebo tlačítkem otevřít k editaci celý sloupec s cenami a upravovat pak ceny hromadně. Editaci cen ukončíte .

Změna ceny jednotlivého řádku ceníku tak, aby zůstal uchován záznam s původní cenou a její platností viz kapitola Ukončení platnosti řádku.

Pokud má ceník přiřazena Organizace v adrese (viz Přiřazení pojmenovaného ceníku k organizaci, pak se na kartě Zakázky nebo Vydané faktury při vyplnění Organizace vyplní do pole Ceník příslušný pojmenovaný ceník a používají se jeho prodejní ceny. Pokud se zadaná značka zboží v tomto Pojmenovaném ceníku nenachází, vezme se cena ze základního Ceníku.

Info o ceně

V případě, že používáte pojmenované ceníky, pak tlačítko (Informace o ceně) ukazuje cenu tohoto zboží v jednotlivých cenících (a její platnost). Tlačítko naleznete ve Vydaných fakturách (rozpis, v rychlém rozpisu při vkládání řádků do rozpisu faktury), Nabídkách (rozpis, rychlý rozpis), Zakázkách (rozpis, rychlý rozpis) a ve Výdejkách (rozpis výdejky a při vkládání zboží do výdejky).


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 09.11.2022
Nahlásit potíže s kapitolou