Skupiny ceníku

Viz. kapitola Skupiny ceníku MS a Skupiny FC.

Připravíme číselník skupin ceníku, který umožní stromovou strukturu ceníku. Tzn. že položky ceníku budou zařazeny do skupin. Každá skupina může mít svoji nadskupinu.

Vyplníme zkratku a název skupiny. Pouze tyto dvě položky se vyplňují, pokud firma použije dělení ceníku na skupiny.

Například:

Každá skupina má svoji zkratku (položka MS) a název. Celková délka zkratky je 6 znaků, které je možné rozdělit mezi označení nadskupiny a skupiny.

Před naplněním ceníku je třeba nastavit Parametry pro ceník.

Marže1, Marže2, Marže3, Marže4

Je možné pro každou skupinu ceníku zadat jinou marži pro výpočet cen. Pro každou skupinu ceníku je možné zadat až 5 marží. Každé marži může být přidělena k jiné řadě cen.

K úpravě cen se používá činnost z menu Ceník - Ceny x koeficient

ms2 - skupiny skupin ceníku, zatím se nevyužívá.

Teplota OD - DO - pro obchodování s potravinami (teplota chlazení) - teplota se tiskne - Ceník - typ 4.

Komise, Vztah, Dal tržby, Dal DPH, Středisko - speciální položky pro zaúčtování podle skupin zboží.

Proc_v_nak, pronájem - speciální položky pro firmy zabývající se pronájmem.

Skladová cena: laminované, ostatní - speciální položky pro firmu tiskárna.

Související témata

Organizace ceníku | Marže, cenové výjimky | Ceny x koeficient |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 19.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou