Obrázková tlačítka

Ovládací prvek Obrázková tlačítka se vyskytuje téměř ve všech agendách např. Číselníky, Přijaté nebo Vydané faktury apod. Používají se k zakládání, opravě, editaci, rušení dokladů nebo pro listování po dokladech.

Jsou vždy umístěna ve spodní části obrazovky.

Pro snadnější orientaci obsahují tlačítka malou nápovědu. Tato nápověda se zobrazí pokud se nechá kurzor myši pár okamžiků na tlačítku.

1) Tlačítka pro posun po větách

  • na začátek, na první řádek v souboru

  • na předcházející řádek

  • na následující řádek

  • na poslední řádek v souboru, na konec

2) Vyhledávání

K vyhledání věty splňující určitou podmínku. Stejná funkce jako klávesa F7 - Hledej.

3) Tisk

Pod tímto obrázkem je tiskové menu každé agendy.

4) Vložení nové věty

Vložení nové prázdné věty tj. vložení nového řádku (číselníky, rozpis vydané faktury) nebo nového formuláře (faktury, karty, příjemky, výdejky). Stejná funkce jako klávesa F6. V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Uložit.

To znamená, pokud doklad opravujeme, tak toto tlačítko má funkci Konec, Uložit.

5) Editace věty

Oprava vybraného řádku nebo formuláře. Řádek nebo formulář je otevřen pro editaci. Stejná funkce jako klávesa F4.

V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Zrušit změny - .

6) Zrušení nebo Obnovení věty

Viz. F8 - Zrušit

7) Uživatelské výpisy

Pro tisk vybraných informací z libovolné tabulky slouží universální program Uživatelské výpisy.

8) Řazení

Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v tabulce, (např. vydané, přijaté faktury). Vybere se položka, podle které bude tabulka uspořádána. Stejná funkce jako klávesa F3 Pořadí.

9) Přecházení mezi provázanými doklady

V dolní části karty Faktury/ Zakázky/ Výdejky atp. naleznete tlačítka , která otevřou související doklady.

Tlačítko se nachází pouze u typů dokladů, které už jsou vytvořené př. .

Spolu souvisejících dokladů pak můžete mít otevřených více najednou př. vydanou fakturu, výdejku a ceníkovou kartu.

10) Konec

Tlačítko Konec uloží změny, které uživatel zapsal (vkládání, opravy) a ukončí činnost nebo i agendu. Stejná funkce jako klávesa F2.

- konec tiskového menu.

Tlačítko nebo - potvrzení.

Tlačítko provede ukončení bez výběru.

Tlačítka pro výběr položek

Výběr se provádí klávesou Enter na pozici kurzoru nebo tlačítkem

- vybrané řádky

- nevybrané řádky

- tlačítko označí všechny řádky jako vybrané.

- tlačítko označí všechny řádky jako nevybrané.

- provede inverzi tj. prohodí vybrané a nevybrané řádky

Pošta

Tímto tlačítkem je možné založit poštu do agendy Pošta z konkrétní adresy nebo faktury. Vždy je vložena poštovní adresa z adresáře i když je fakturační adresa na faktuře jiná.

Info o zboží

Zobrazují se informace o aktuální značce zboží. Viz. Info o zboží

Informace

Insolvenční rejstřík

Tlačítko, které vyvolá vyhledání firmy v insolvenčním rejstříku – seznam firem, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1.1.2008.

Související témata

Klávesy pro ovládání | Přehledná tabulka tlačítek a kláves |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 05.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou