Souvztažnosti

Tento číselník je velice důležitý pro zaúčtování dokladů z jednotlivých agend (vydané faktury, přijaté faktury, příjemky a výdejky ze skladu, pokladna, běžné účty) do Podvojného účetnictví.

Před vyplňováním tohoto číselníku je nutné provést analýzu, jaké souvztažnosti budou používány pro jednotlivé řady dokladů, tj. jaké dvojice účtů na straně 'Má dáti' a 'Dal' přicházejí pro jednotlivé řady dokladů v úvahu. K fakturám navíc ještě analytické účty pro jednotlivé sazby DPH.

Podle tohoto číselníku se do jednotlivých dokladů zapisuje souvztažnost a tím se doklad okontuje, tj. zapíší se do něj syntetické i analytické účty.

 • vydané faktury
 • přijaté faktury
 • příjemky do skladu
 • výdejky ze skladu
 • pokladna
  • příjem
  • výdej
 • běžné účty
 • celní faktury

1 druh pohybu = 1 souvztažnost

Na dokladech je možno vyplnit položku souvztažnost (vztah), čímž je automaticky příslušný doklad okontován, tj. jsou do něj zapsány syntetické a analytické účty podle připravené souvztažnosti. Doklady mohou být potom zaúčtovány do Podvojného účetnictví.
Při vyplňování položky "Souvztažnost" v dokladu pak bude možno vyplnit pouze takové číslo souvztažnosti, které odpovídá příslušné řadě dokladů a je v číselníku souvztažností. Seznam je možno vyvolat klávesou F1, když je kurzor na dokladu na položce "Souvztažnost - vztah".

Pro zaúčtování dokladů do Podvojného účetnictví musí být v číselníku souvztažností vyplněny tyto položky: řada, číslo, text, účet MD syn, an, účet Dal syn, an, účet DPH u faktur, syn, an základní sazba, syn, an snížená sazba, účet zálohy syn, an - pokud se na dokladu používá položka pro vyplnění zálohy.
Do účetního deníku při zaúčtování dokladů také přenáší: středisko, zakázka, code, organizace, z přijatých faktur služba, platební titul.

Např. pro řadu přijatých faktur FP mohou být tyto souvztažnosti (pohyby):

Každý typ faktury se zaúčtovává na jiné účty. Při zapsání souvztažnosti do dokladu se doklad podle připravené souvztažnosti okontuje.

Např. pro řadu vydaných faktur FV mohou být tyto souvztažnosti (pohyby):

Podle souvztažnosti zapsané v kartě dokladu se zaúčtuje celý doklad. Pokud má přijatá faktura nebo výdejový pokladní doklad složitější zaúčtování, potom se provede rozúčtování na záložce:

Ve vydaných fakturách je možné zapsat pro každý řádek rozpisu faktury odlišnou souvztažnost. Tato souvztažnost může být předepsaná v Ceníku , v ceníkové kartě zboží a potom se do rozpisu faktury dostane automatiky.

Položky číselníku souvztažností

Pokud se položky předvyplní, potom se dostanou do dokladu při vyplnění souvztažnosti.

 • řada - řada dokladů z číselníku řady dokladů. F1 nabídne číselník
 • číslo - v rámci jedné řady se souvztažnosti číslují postupně. Program nabízí další vyšší číslo souvztažnosti.
 • text - název souvztažnosti např. 'Vydaná faktura za zboží' bude kopírován do dokladu a následně se přenese do PUW. Pod český text je možné vyplnit text v cizím jazyce. T2 - anglicky, T3 - německy

Účet syn/an

 • MD, - syntetika a analytika na straně MD
 • Dal - syntetika a analytika na straně Dal
 • DPH zs - syntetika a analytika DPH základní sazba
 • DPH ss - syntetika a analytika DPH snížená sazba
 • DPH 3s - syntetika a analytika DPH 2. snížená sazba
 • Syn1, an1 - účty (syn,anal) pro zaúčtování částek se sazbou DPH 0% ve vydaných fakturách (poštovné, balné, dopravné ) a přijatých fakturách (např. vratné obaly), které se účtují na rozdílný účet od základu faktury.

Parametr: Kontrolovat účty podle účetní osnovy - Ano/Ne

Při zapisování účtů do dokladů nebo číselníků se provádí kontrola zapisovaných účtů na účetní osnovu v případě, že je na počítači také používán program Podvojné účetnictví. Nastavením tohoto parametru kontrola nebude prováděna.

 

 • DI 0% - daňová informace pro sazbu daně 0.
 • DI Z - daňová informace pro základní sazbu daně
 • DI S - daňová informace pro sníženou sazbu daně
 • Di 1 daňová informace pro sazbu 0% (poštovné, balné, dopravné, vratné obaly )

 

 • StřMD - středisko 'Má dáti', pokud se účtuje na střediska. Klávesa F1 nabídne číselník středisek.

 • StřDal - středisko 'Dal', pokud se účtuje na střediska. Klávesa F1 nabídne číselník středisek. Střediska

 • Zakázka - F1 nabídka zakázek podle agendy zakázky. Je-li zde vyplněno číslo zakázky, bude při zapsání této souvztažnosti ve faktuře vyplněna i zakázka.

 • Code - F1 číselník code. Je-li zde vyplněna číslo code, bude při zapsání této souvztažnosti ve faktuře vyplněno i číslo code. Code

 • Organizace - F1 číselník adres. Je-li zde vyplněna organizace, bude při vyplnění této souvztažnosti ve vydané faktuře načtena i adresa organizace

 • Služba - podle číselníku Služeb. používá se v přijatých fakturách. Slouží pro tisk výkazu ZO - 1 - 104, který se tiskne v podvojném účetnictví

 • Pl. titul - platební titul. Vyplňuje se v přijatých fakturách. Číselník - Platby - platební tituly podle číselníku Služeb Slouží pro tisk výkazu ZO - 1 - 104 v Podvojném účetnictví

 • kód čerpání - číselník čerpání nákladů. Pro statistiku nákladů v agendě Doprava

 • Konstantní symbol - pro přijaté faktury. Po zadání souvztažnosti do přijaté faktury se načte konstantní symbol z číselníku souvztažností, pokud není ve faktuře vyplněn. Pro různé řady přijatých faktur, lze předepsat různé symboly. Např. přijaté faktury za materiál nebo za služby.

 • - F1 číselník běžných účtů. do faktury (přijaté, vydané) se automaticky zapíše při zapsání této souvztažnosti konkrétní číslo běžného účtu

 • Sada tex t - číslo sady podle číselníku texty. ke konkrétní souvztažnosti se potom bude tisknout příslušná řada textů

 • NákVýn - Náklady nebo výnosy, vyplní se N (syn. účet na Dal je skupina účtů 5) nebo V (syn. účet na Dal - skupina účtů 6) u souvztažností, které jdou do nákladů nebo výnosů, Z - pro faktury na zálohu

  • Použití: Menu Info - Přehled na zakázku
  • Výnosy a náklady
 • EET

Příjmové a výdajové pokladní doklady a vydané faktury, kterých se týká EET (Elektronická evidence tržeb), musí být v souvztažnosti označené - EET.

Například:
Příjmový pokladní doklad - souvztažnost pro prodej zboží, přijaté peníze.
Výdajový pokladní doklad – souvztažnost pro vrácené zboží, vrácené peníze.

 • Určeno k následnému čerpání Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu. souvztažnost pro takovou tržbu bude označená. Použití pro poukázku, poukaz, voucher apod, na základě kterého následně dochází pouze k odebrání zboží či služby.

Související souvztažnosti

 • EU1 EU2 - pro automatické rozúčtování přijaté faktury - dovoz z EU. Dovoz z EU
 • Výdejka k FV - Pro činnosti výdejka - faktura se zapíše do výdejky předepsaná souvztažnost. Faktura -> výdejka.

Platí pro činnosti:

Vyskladnění celé faktury
Vyskladnění všech faktur
Faktura + výdejka

 • Import banky - Text - Var. symbol pro automatické zapsání souvztažnosti do řádku výpisu při importu výpisu z banky. Import bankovního výpisu
 • barva - je možné přidělit souvztažnostem skladu barvu. Potom jsou doklady rozlišeny barvou, podle toho jakou mají souvztažnost. Klávesa F1 zobrazí výběr barev.

Například Seznam příjemek:

 • Souvztažnost 1 = žlutá
 • Souvztažnost 4 = modrá

 • Sklad výdej, sklad příjem používá se pro převod mezi sklady, kdy každá dvojice skladů má jiné souvztažnosti. Pro každou souvztažnost je možno předepsat čísla skladů. Tyto souvztažnosti budou automaticky použity při převodu ze skladu do skladu a to samostatně pro výdejku a pro příjemku. Příklad souvztažností pro sklad v číselníku souvztažností:
Číslo Řada Název
1 V1 Výdej - prodej na fakturu
2 V1 Výdej meziskladový přesun
3 V1 Inventurní ztráta
4 V1 Sponzorování, dary
5 V1 Inventura - kompenzace
6 V1 Vlastní spotřeba
7 V1 Technické ztráty
8 V1 Váhové úbytky
     
1 P1 Příjem - nákup
2 P1 Příjem meziskladový přesun
3 P1 Inventurní nález
4 P1 Vrácené zboží
5 P1 Inventura kompenzace

Každý sklad má samostatné řady dokladů.

Sklad 1 V1, P1

Sklad 2 V2, P2

sklad 3 V2, P2

Souvztažnosti pro převod ze skladu na sklad

Při existenci více skladů a používání činnosti převod mezi sklady je někdy zapotřebí nastavit pro převody více souvztažností, a to v případě, že každá dvojice skladů má jiné souvztažnosti. V tom případě je možné pro každou souvztažnost předepsat čísla skladů.

Číselník souvztažností – položka Sklad příjem, Sklad výdej

Souvztažnosti – příjem sklad 1 – řada P1

P1 2 příjem ze skladu 2 -

Souvztažnosti výdej sklad 2 – řada V2

V2 3 výdej na sklad 1 -

Souvztažnosti výdej sklad 2 – řada V3

V3 2 výdej na sklad 1 -

Tyto souvztažnosti budou automaticky použity při převodu ze skladu do skladu a to samostatně pro výdejku a příjemku.

Intrastat - podmínky, které lze předepsat pro agendu Intrastat

Doklad nemá jednu souvztažnost

U vydaných, přijatých faktur nebo u výdajových pokladních dokladů mohou existovat případy, že jeden doklad nelze zaúčtovat podle jedné souvztažnosti. Potom se pro zapsání účtů použije jiný způsob.

Přijaté faktury Rozúčtování nákladů
Vydané faktury Výjimky souvztažností
Pokladna Rozpis

Číselník Souvztažností lze vytisknout.

Tlačítko z obrázkového menu.

Související témata

Import bankovního výpisu | Intrastat | Pokladna | Rozpis příjemky/výdejky | Pořízení zboží a služeb z EU | Rozúčtování faktury | Rozúčtování dokladu - pokladní doklady | Přijaté faktury | Příjem - výdej | Řady dokladů | Střediska | Code | Služby - servis | Vydané faktury - Intrastat | Faktura -> výdejka | Výjimky souvztažností |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 09.04.2019
Nahlásit potíže s kapitolou