Import bankovního výpisu

V agendě banka není nutné výpisy zaúčtovávat ručně, ale je možné výpis importovat z banky.

Tlačítko - na záložce Seznam - Doklady provádí načtení výpisů z banky.

Pro kapitolu Import bankovního výpisu existuje

Soubory z bank mají různý formát- Proto si uživatel musí nejprve vybrat banku a tím i formát souboru, ve kterém je výpis.

GPC - Komerční banka, Česká spořitelna - ABO Číslo účtu je uvedeno na 3 - 19 pozici v souboru, který je zasílán z banky.

CGI - CITYBANK

KMO - Komerční banka (Best)

CSO - ČSOB

UMS - UMSATZ.TXT (Multicash)

HBC - Poziční formát HBČS

CSV - Citibank 2

CGE - GE Money bank

Atd.

Pro import výpisů souborů ve tvaru GPC (používá např. Komerční banky, Česká spořitelna) je možné v parametrech programu nastavit předkontaci načítaných výpisů. Při importu se účet zapíše do každého řádku rozpisu. Lze opravit. Nastaví se nejčastěji používaný účet.

Výpis banky GPC - účet příjem

Výpis banky GPC - účet výdej

V řadách dokladů musí být uvedeno číslo účtu.

Číslo účtu se zapisuje i s vodícími nulami. Když se otevře soubor GPC např. v poznámkovém bloku je přidělené číslo účtu zapsané na pozici 4-19.

Denní x měsíční výpis

Denní frekvence výpisů - každý den s pohyby v bance má svoje číslo výpisu. Umožňuje průběžné načítání nových řádků v bance během měsíce a přehled o aktuálním stavu úhrad atp.

Denní výpisy - nastavte parametr PRECISL_GPC na Ano Parametr je společný pro všechny řady dokladů.

Měsíční výpis - jedno číslo dokladu za měsíc, výchozí nastavení. Celý měsíc musí být v jednom importovaném souboru, výpis se importuje 1x za měsíc, po jeho skončení.

Automatická úprava čísel dokladů v bance při importu

Pro jednotlivé řady dokladů v bance lze nastavit v číselníku Řady dokladů počet dokladů, o který se automaticky zvýší pořadové číslo dokladu při importu výpisů z elektronického bankovnictví.

Použití:

Například při zavedení elektronického bankovnictví v průběhu roku, kdy již existuje řada očíslovaných výpisů v papírové podobě, ale elektronické bankovnictví začne číslovat znovu od nuly. V tomto případě se nastaví nový parametr pouze do konce aktuálního roku, protože od začátku dalšího roku pravděpodobně dojde k vynulování počítadla dokladů a papírové výpisy se srovnají s elektronickými.

Číselník Řady dokladů:

Přičíst při importu k číslu dokladu

Import kumulovaných plateb

Při exportu kumulovaného příkazu se do položky variabilní symbol pro kumulované řádky zapíše společný kumulační kód. Ten potom slouží jako variabilní symbol - Nový příkaz k úhradě.

 1. Do agendy Banka se naimportuje výpis, ve kterém jsou uvedené kumulované částky, u kterých je zapsán ve variabilním symbolu kumulovaný kód.

 2. V činnosti páruj celý výpis se provede rozpadení kumulovaných řádků na jednotlivé platby faktur, z příslušného rozpisu příkazu k úhradě se doplní také čísla faktur. Viz. Export

 3. Jsou-li částky v cizí měně, podle kurzovního lístku se doplní kurz a vypočte se částka v Kč.

 4. Provede se hromadné párování výpisu.

Parametr: Import BU: rozdělit kumulované platby podle příkaz = ANO.

Automatické okontování plateb při importu bankovního výpisu.

Některé opakující se platby (např. poplatky bance, platby pojišťovnám …) se ve výpisech opakují. Do číselníku souvztažností byly zavedeny položky text a variabilní symbol. Je-li text nebo variabilní symbol stále stejný je možné vytvořit na takovou platbu souvztažnost. Při importu bankovního výpisu program souvztažnosti prohledá a nalezené řádky okontuje podle účtů ze souvztažnosti.

Příklad souvztažnosti pro import bankovního výpisu:

Text – import – je text, který se vyskytuje v bankovním výpisu, opakuje se – např. různé poplatky bance

Varsymbol – import – variabilní symbol, který se vyskytuje v bankovním výpisu, opakuje se – např. platby pojišťovnám nebo platba sociálního pojištění.

Specifický symbol - zapíše se číslo platební karty

Postup vyhledání souvztažnosti je teď následující:

 1. souhlasí text-import a var.symbol

 2. souhlasí text a vztahy.varsymbol=import.spec.symbol (novinka)**

 3. souhlasí text
  ( vždy musí souhlasit také řada a účet banky = účet md/dal podle toho zda jde o příjem nebo výdej)

Následuje kontace podle účtů - dle tabulky bu_cisel (poslední záložka v agendě Banka)

 1. číslo účtu + směrový kód
  (+ prázdná faktura nebo stejná faktura)
  (+účet MD/D)

 2. prázdné číslo účtu
  (+ sedí text)
  (+ prázdná faktura nebo stejná faktura)
  (+účet MD/D)

Při importu bankovního výpisu do agendy Banka – se řádek s textem „Za odeslání výpisu –„ zapíše s textem Bankovní poplatky a zadanými účty podle souvztažnosti.

Automatické kontace banky - platby kartou

Automatické okontování výpisů z banky.

Související témata

Banka | Automatické okontování výpisů při importu z banky | Rozpis bankovního výpisu | Nový příkaz k úhradě |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 30.11.2021
Nahlásit potíže s kapitolou