Banka

Agenda umožňuje evidovat všechny platby z výpisů z běžných účtů a připravovat je k zaúčtování do účetnictví. Umožňuje dohledání faktur při pořizování úhrad faktur, včetně automatického zápisu plateb do faktur.

Agenda Banka vede libovolný počet korunových nebo devizových bankovních účtů.

Agenda poskytuje informace o aktuálním stavu jednotlivých účtů v případě, že jsou správně nastaveny počáteční zůstatky bankovních účtů. Počáteční zůstatky se nastavují v Menu Servis.

Je nutné předem vyplnit:

  • Číselník Běžné účty, kde jsou vypsány bankovní účty, ze kterých se budou evidovat výpisy.

  • Číselník Řady dokladů. Řadu dokladů pro každý běžný účet.

  • Syntetický a analytický účet (221/xxx) v řadě dokladů pro běžné účty. To je zejména důležité pro zaúčtování.

Číselník Řady dokladů:

Agenda Banka má 4 Záložky:

Seznam je přehledná tabulka bankovních dokladů, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé výpisy. 1 řádek = 1 věta = 1 bankovní výpis

Rozpis bankovního výpisu jsou jednotlivé řádky bankovního výpisu . Stiskem klávesy Enter v dokladech je zobrazen jeden výpis na pozici kurzoru. Jsou zobrazeny řádky konkrétního bankovního výpisu.

Osnova – je zobrazen číselník účetní osnova. Zobrazí se účetní osnova z programu Podvojné účetnictví, jsou-li programy na jednom počítači nebo v síti.

Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky.

Seznam - Doklady - ALT+S

Rozpis - ALT+R

Související témata

Seznam vydaných faktur | Více běžných účtů | Automatické okontování výpisů při importu z banky | Rozpis bankovního výpisu | Menu Servis | Záložky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 06.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou