Rozpis bankovního výpisu

Záložka Rozpis:

Bankovní výpis v Kč:

Bankovní výpis v cizí měně:

V hlavičce bankovního výpisu jsou položky:

 • Doklad - řada dokladů. Bankovní výpisy se číslují automaticky ve zvolené řadě. Číslo bankovního výpisu lze změnit na záložce Seznam.

 • Den - datum bankovního výpisu. Datum bankovního výpisu lze změnit na záložce Seznam.

Částky v Kč

 • Příjem - součet příjmů za doklad - za výpis. Aktualizuje se po vložení řádku výpisu, na kterém je příjem.

 • Výdej - součet výdajů za doklad - za výpis. Aktualizuje se po vložení řádku výpisu, na kterém je výdej.

 • Zůstatek - celkový zůstatek na účtu. Aktualizuje se po vložení každého řádku výpisu. Přepočet příjmů a výdajů provede servisní činnost z menu Servis Přepočet zůstatků.

Částky v cizí měně

 • Příjem - součet příjmů za doklad v cizí měně. Aktualizuje se po vložení řádku výpisu, na kterém je příjem v cizí měně.

 • Výdej - součet výdajů za doklad v cizí měně. Aktualizuje se po vložení řádku výpisu, na kterém je výdaj v cizí měně.

 • Zůstatek - celkový zůstatek na účtu v cizí měně. Aktualizuje se po vložení každého řádku výpisu

Informace v hlavičce bankovního výpisu jsou pouze zobrazeny, nelze je editovat.

Řádky bankovního výpisu

Nový řádek bankovního výpisu se vkládá ze záložky Rozpis. Použije se Klávesa F6 nebo tlačítko .

Po vložení nového řádku se ve spodní části obrazovky zobrazí editační okno, obsahující tyto položky:

 • P/V - P = příjem, V = výdej

 • Částka - částka ve výpisu v Kč

 • Faktura - číslo faktury, jedná-li se platbu faktury

 • Organizace - organizace podle faktury. Klávesa F1 zobrazí adresář organizací - Vložení adresy

 • Syn, an - syntetický a analytický účet (souvztažný k účtu 221)

 • Střed - středisko, které uskutečnilo fakturovanou činnost, pokud probíhá účtování na střediska. Klávesa F1 nabídne číselník středisek

 • Zakázka - číslo zakázky, bylo-li fakturováno na zakázku. Klávesa F1 nabídne číselník zakázek

 • Měna - zkratka měny. Klávesa F1 nabídne číselník měn

 • Cizí - přepočítaná částka v cizí měně. Pokud jsou v kurzovním lístku nebo v číselníku měn vyplněné kurzy, program kurz nabídne, lze přepsat a částku v cizí měně dopočítá. Tato činnost funguje i obráceně. Jestliže se jako první zadá částka v cizí měně, nabídne se kurz a program dopočte částku v Kč. Jako první musí být vždy vyplněna cizí měna. Viz. kapitola Úhrada faktury v cizí měně.

 • DI - daňová informace, vyplňuje se výjimečně

 • Den - den příjmu nebo výdeje, pokud se jedná např. o měsíční bankovní výpis. Každý řádek výpisu může mít jiné datum.

 • Den DPH - pro dodatečné daňové přiznání - datum. Podstatné jsou rok a měsíc. Tento údaj se vyplní v případě, že doklad patří z hlediska DPH do jiného období než účetně.

 • DDP - pro dodatečné daňové přiznání - pořadové číslo dodatečného přiznání k DPH v rámci daného daňového období (měsíc nebo čtvrtletí). Pokud není vyplněno, jedná se o řádné daňové přiznání k DPH. Pokud je vyplněno číslo 1, 2, 3 atd., bude tento doklad zahrnut do příslušného x-tého daňového přiznání za dané období. Období je dáno buď jako dosud – tj. účetní období (měsíc, rok) nebo pomocí nového údaje Den DPH . Pokud je Den DPH má přednost.

 • Splatná - když se tento datum vyplní, bude při zaúčtování zapsán do účetního deníku

 • Code - číslo Code. Klávesa F1 nabídne číselník Code - parametr Kontrolovat code

 • Text - popis specifikující fakturu, podle natavení parametru se vkládá z faktury předmět nebo firma.

- Nastavení parametrů

firma - název firmy

předmět - jméno souvztažnosti

 • Variabilní symbol - variabilní symbol se zapíše do řádku při spárování úhrady s přijatou fakturou (dodavatelské číslo přijaté faktury) nebo s celnicí. Při zaúčtování dokladů do Podvojného účetnictví se položka variabilní symbol zapisuje do účetního deníku.

Ukončení vkládání řádku tlačítkem nebo klávesou Page Down.

Vyplnění účtu v řádku bankovního výpisu. Pro řádky, které se netýkají platby faktur, a tedy se nepárují s fakturami, je možní si připravit v číselníku souvztažností potřebné souvztažnosti.

V číselníku Řady dokladů musí být vyplněn účet pro banku.

V číselníku souvztažností připravené souvztažnosti např.

Vyplnění účtu v řádku bankovního výpisu po klávese F1 záleží jestli je účet nevyplněný nebo částečně vyplněný.

Účet ještě není vyplněn:

 • nabídnou souvztažnosti pro řadu běžného účtu, podle toho zda se jedná o výdaj nebo příjem

 • když se nevybere žádná souvztažnost, nabídne se účetní osnova

Účet je vyplněn částečně

 • nabídnou se účty z osnovy, které začínají na zapsanou část účtu

Oprava řádku bankovního výpisu

Tlačítko nebo klávesa Enter na aktuálním řádku povolí opravu ve spodním editačním řádku. Pokud je řádek spárován s fakturou není dovoleno změnit již číslo faktury a částku a code.

Párování řádku s fakturami

Když se zapíše řádek bankovního výpisu nebo je naimportován, je potřeba spárovat řádky týkající se faktur s vydanými nebo přijatými fakturami. Viz. kapitola Úhrady faktur.

Hledání ve výpisech

K hledání částky, čísla faktury, variabilního symbolu nebo organizace slouží horní filtr.

P/V - hledá příjmy nebo výdeje

Měna - pouze řádky se zadanou měnou

Částka +/- - vyhledává se částka

Fa, VS - číslo faktury, variabilní symbol

Tlačítko provede výběr řádků podle zvoleného filtru a v tabulce zobrazí všechny řádky výskytu. Uživatel si vybere požadovaný.

Zařadit na příkaz úhradě

Používá se pro řádky bankovního výpisu, které jsou vrácenou platbou. A budou se zapisovat na příkaz k úhradě.

Tlačítko umožňuje tyto činnosti:

 1. Změnit příznak pro zařazení na příkaz k úhradě - označí řádek, na kterém je kurzor Zařadit na příkaz k úhradě.

V agendě Příkazy k úhradě lze takto označené řádky bankovního výpisu rovnou zapsat na Příkaz k úhradě. Použije se v činnosti Zařaď doklady volba - Banka (vrácení platby).

Viz kapitola Příkazy k úhradě - Rozpis - položky.

 1. Zařadit na příkaz k úhradě - aktuální řádek bankovního výpisu je možné rovnou zařadit na nový příkaz k úhradě. Před zařazením lze ještě opravit vracenou částku. Je také možné vybrat i jiný účet, ze kterého se budou peníze vracet. Jako první účet se nabízí číslo účtu z dokladu.

Informace o čísle příkazu k úhradě se zapíší o řádku bankovního výpisu.

 1. Vytisknout složenku

Tato volba se použije pro tisk poštovní složenky - typ C.

Údaje, které bude obsahovat složenka si uživatel vyplní. Tj. adresa odesílatele a adresáta. Částka se zkopíruje z řádku výpisu.

Tisk je nutné vyladit na konkrétní tiskárnu pomocí posunu pozice reportu v horizontálním (osa X) a vertikálním (osa Y) směru.

Tlačítko v pravém dolním rohu.

Tlačítko

Pod tím tlačítkem jsou přístupné některé volby. Umístění se liší podle verze programu.

 1. Avízo - hromadné rozeslání
 2. Kopírovat řádek do předkonta
 3. Změnit příznak pro zařazení na příkaz k úhradě
 4. Vytisknout složenku
 5. Páruj všechny doklady v řadě

Horní menu Položky

Příjem - výdej - vložil

Jednotlivé řádky dokladu - bankovního výpisu může vkládat více osob. V tabulce se zobrazí součty za příjmové a výdajové řádky podle přihlášených uživatelů

Najdi částku

Ve všech bankovních výpisech se hledá částka, organizace nebo číslo faktury.

Související témata

Banka | Nový bankovní výpis | Úhrada faktury z banky | Úhrada - všechny | Hromadná úhrada více faktur | Storno úhrady | Code | Nastavení parametrů |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 19.06.2020
Nahlásit potíže s kapitolou