Automatické okontování výpisů při importu z banky

Principem kontace je přiřadit k číslu běžného účtu, na který peníze odešly, číslo účtu MD v agendě banka při importu z banky.

Pro kapitolu Automatické okontování výpisů při importu z banky existuje

Kontace je možné zapsat v programu Company manager ale také v programu mzdy PAMwin.

Automatická kontace podle Company Managera

Do agendy Banka byla zavedena záložka - Kontace.

Do tabulky Kontace výpisů se zapisuje:

Číslo bankovního účtu

Směrový kód banky

MD- syn, an – účet pro výdej do banky. Klávesa F1 zobrazí účetní osnovu

DAL – syn,an – účet pro příjem z banky

Text - bude se zapisovat do importovaného výpisu

Pokud se při importu bankovního výpisu z banky vyskytnou na výpise čísla účtů z tabulky Kontace výpisů, potom program tyto řádky okontuje podle zapsaných účtů.

Automatické kontování výpisů z banky podle Mezd

Tento způsob automatické kontace při importu výpisu je možné využít pro párování banky se mzdami - program PAMwin.

V programu PAMwin je číselník bankovních účtů. V něm jsou uvedeny všechny běžné účty, na které se odesílají peníze z PAMwinu.

Např.
Spoření
Půjčky
Pojištění
Exekuce
Zdravotní pojišťovny
Sociální zabezpečení
Daně ……

  • K jednotlivým běžným účtům se doplní účet MD syn a an.

  • Tento číselník se automaticky z programu Mezd přenáší do programu Company Manager do číselníku Kontace výpisů. Přenášejí se pouze účty, které mají vyplněnou nějakou předkontaci. Příkazy - menu Příkazy - Aktualizace kontace výpisů CM.

  • Při importu bankovního výpisu se naplní účet MD pro řádek výpisu podle čísla běžného účtu, na který částka odešla.

Tlačítkem z rozpisu výpisu je možné kopírovat do záložky kontace. Musí být vyplněn účet banky a směrový symbol banky.

Např. Rozpis

Tabulka Kontací

Související témata

Import bankovního výpisu | Rozpis bankovního výpisu |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 06.05.2022
Nahlásit potíže s kapitolou