Nový příkaz k úhradě

Postup při založení nového příkazu k úhradě.

Příkaz se skládá z hlavičky příkazu a jeho rozpisu, to jsou jednotlivé platby.

Vytvoření hlavičky příkazu

Tj. založení nového příkazu k úhradě:

 • Klávesou F6

 • Tlačítkem

Zpřístupní se spodní editační okno, kde je možné doplnit požadované údaje.

 • Číslo příkazu - pořadové číslo. Příkazy k úhradě se číslují postupně automaticky.

 • Stav - automaticky se nastaví při tisku příkazu a při exportu příkazu. Stav příkazu je možné měnit pomocí volby v horním menu Příkazy Změna stavu příkazu nebo pomocí klávesy F12. V číselníku Stavy jsou pro agendu Příkazy přednastaveny tyto údaje.

 • Účet - číslo běžného účtu, ze kterého se budou platby platit. Klávesa F1 nabídne seznam existujících bankovních účtů.

 • Splatný - datum splatnosti celého příkazu k úhradě. Automaticky se nabízí aktuální datum, které lze editovat.

 • Měna - měna, ve které budou jednotlivé platby. Automaticky je zapsáno Kč, klávesa F1 nabídne číselník cizích měn.

 • Částka k úhradě - nevyplňuje se. Celková částka k úhradě se automaticky dopočítá podle plateb na příkazu.

 • Vystavil - nevyplňuje se. Automaticky se vyplní kód pracovníka, který vystavil příkaz k úhradě, podle přihlášení do programu.

 • Vystaven - datum vystavení příkazu k úhradě

 • Export - doplní se automaticky jméno souboru, do kterého byl příkaz exportován

Ukončení založení hlavičky nového příkazu:

 • klávesa PageDown

 • tlačítko

Jednotlivé platby se do příkazu k úhradě zadávají na záložce Rozpis - položky

Kumulovaný příkaz k úhradě

Vytvoří se stejným způsobem, ale při tisku kumulovaného příkazu k úhradě se sčítají do jednoho řádku částky, které se platí na stejný účet tzn. jedné firmě více plateb (s ohledem na bankovní poplatky). Jako příloha k tomuto příkazu slouží tisk Rozpis kumulovaných plateb z menu Tisk.

Export kumulovaného výpisu

 1. Připraví příkaz k úhradě na jednotlivé faktury

 2. Provede se kumulovaný export tohoto příkazu - při exportu se vytvoří pro kumulované řádky společný kumulační kód, který se zapíše do položka variabilní symbol a přenese se do banky a také se zapíše do jednotlivých řádků příkazu k úhradě.

Při importu bankovního výpisu se podle tohoto variabilního symbolu kumulovaná částka rozdělí zpětně na jednotlivé platby - Import bankovního výpisu.

Mohou se exportovat kumulované příkazy jak v Kč, tak v cizí měně.

Automatické odesílání e-mailů ke kumulované platbě.

Odeslání e-mailů se provede automaticky po vyexportování kumulovaného příkazu k úhradě, po potvrzení dotazu.

Musí být splněny podmínky:

 • příkaz k úhradě je kumulovaný, tj. více plateb na stejné číslo účtu a stejný směrový kód banky.

 • v evidenci adres je u příslušné organizace založený kontakt typu KAL_MAIL. Tento kontakt je potřeba založit do číselníku Typy kontaktů. Číselníky - Adresy - Typy kontaktů.

Pro každou kumulovanou platbu se vygeneruje samostatný e-mail s rozpisem plateb.

Agenda Příkazy Protokol o dokladu - je možné zjistit kam byly jednotlivé kumulované platby odeslané. Kopie e-mailu se současně odešle na e-mail pracovníka, který je aktuálně přihlášený do programu. E-mail uživatele je nastavený v agendě Práva přístupu.

Související témata

Import bankovního výpisu | Seznam vydaných faktur | Rozpis - položky | Tisk příkazu | Export |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 22.06.2020
Nahlásit potíže s kapitolou