Export

Export příkazu k úhradě.

Program CM umožňuje vygenerování příkazů k úhradě ve formátu pro př. internetové bankovnictví. Konkrétní export se řídí podle bankovního účtu, ve kterém je určen typ exportu. Hodnota tohoto parametru se nastavuje přímo v číselníku Běžných účtů.

Tato agenda umožňuje vytvořit exporty v následujících formátech:

1. Export do KPC - ABO

Tento typ exportu se používá např. pro Komerční banku, nebo ČSOB Homebank.

Zobrazí se dialogové okno:

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Adresář pro export - adresář, do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna.

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí:

Pro příkaz k úhradě v Kč
T ... tuzemský příkaz k úhradě
16 ... rok
00008 ... číslo příkazu k úhradě
KPC ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

Pro příkaz k úhradě v cizí měně
Z ... příkaz k úhradě v cizí měně
16 ... rok
00008 ... číslo příkazu k úhradě
IKM ... přípona pro příkaz k úhradě v cizí měně

Počet řádků příkazu - kolik řádků je na příkazu

Kód zabezpečení - používá se pro soubory přenášené na disketách nebo zasílané pomocí starších verzích bankovního software. Pro internetové bankovnictví již není tento kód zabezpečení využíván. - nastaví se další parametry

 • Počet řádků ve skupině - 99
 • Název klienta - jméno firmy
 • Číslo klienta - 00000
 • Pobočka - 00000
 • Pevná část klíče - 00000
 • Interval - 000999 tj. číslování příkazů od 1 - 999

Pro příkaz v cizí měně

Číslo účtu klienta - nastaví se číslo bankovního účtu ve tvaru bez úvodních nul.

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě

- provede se export

- ukončení

Kumulovaný příkaz

Při kumulovaném příkazu se platby pro stejnou firmu a stejný účet sloučí do jedné částky. Těmto řádkům se přidělí společný variabilní symbol pro jednotlivé řádky kumulované platby - kumulovaný kód. Při importu bankovního výpisu se podle tohoto symbolu kumulovaná částka rozdělí na jednotlivé platby. Viz. Import bankovního výpisu.

Automatické odesílání e-mailů k příkazu k úhradě s kumulovanou platbou

Odeslání emailů se provede automaticky po vyexportování kumulovaného příkazu k úhradě, po potvrzení kontrolního dotazu:

Odeslat e-mailem soupisy kumulovaných plateb?

Musí být splněny následující podmínky:

 • v příkazu je co kumulovat. Více plateb je na stejné číslo účtu a stejný směrový kód.
 • v evidenci adres je u příslušné organizace založený kontakt typu "KAL_MAIL". Tento typ kontaktu je potřeba doplnit do číselníku Typy kontaktů, aby se nabízel při vytváření nového kontaktu v evidenci adres.
  Pro každou kumulovanou platbu se vygeneruje samostatný email s rozpisem plateb.

Do agendy Příkazy k úhradě byla, do horního menu – Příkazy, doplněna nová volba - Protokol o dokladu, kde je možné zpětně zjistit kam byly jednotlivé kumulované platby odeslané.
Kopie emailu se současně odešle na email pracovníka, který je aktuálně přihlášený do programu. E-mail uživatele je nastaven v agendě Práva přístupu.

2. CITIBANK - internet

Tento typ exportu se používá pro CITIBANK – internetové bankovnictví.

Při exportu příkazu k úhradě v Kč i v cizí měně se zobrazí toto okno:

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna.

Číslo Citikard - kód potřebný pro vytvoření korektního exportního souboru.

- zobrazí se informace o posledním provedeném exportu jak příkazu v Kč tak v cizí měně.

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě.

- provede se export.

- ukončení.

3. AUSTRIA - GEMINI

Tento typ exportu se používá pro Bank of Austria.

Při exportu příkazu k úhradě v Kč i v cizí měně se zobrazí toto okno:

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna.

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí
T ... tuzemský příkaz k úhradě
Z ... tuzemský příkaz k úhradě
16 ... rok
00006 ... číslo příkazu k úhradě
TXT ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě

- provede se export

- ukončení

4. Živnostenská banka

Tento typ exportu se používá pro exporty do živnostenské banky.

Při exportu příkazu k úhradě v Kč i v cizí měně se zobrazí toto okno:

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna.

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí
T ... tuzemský příkaz k úhradě
Z ... tuzemský příkaz k úhradě
16 ... rok
00006 ... číslo příkazu k úhradě
TXT ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě

- provede se export

- ukončení

5. COMERZBANK

Elektronický export není podporován.

6. ČSOB elektronické bankovnictví

Tento typ exportu se používá pro exporty do Československé obchodní banky. Stejné jako u Živnostenské banky a Bank of Austria.

7. HypoVereinsbank.

Elektronický export není podporován

8. ING BARINGS

Elektronický export není podporován.

9. CITIBANK modem

Tento typ exportu se používá pro exporty do CITIBANK posílané pomocí modemu.

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna .

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí:
T ... tuzemský příkaz k úhradě
Z ... tuzemský příkaz k úhradě
16 ... rok
00008 ... číslo příkazu k úhradě
IMP ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

- je třeba nastavit doplňující informace potřebné pro vytvoření exportního souboru: název klienta, název banky.

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě.

- provede se export.

- ukončení.

10. MultiCash - COMMERZ

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Adresář pro export - adresář, do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna.

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí
T ... tuzemský příkaz k úhradě
Z ... tuzemský příkaz k úhradě
16 ... rok
00008 ... číslo příkazu k úhradě
CDF ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

- je třeba nastavit doplňující informace potřebné pro vytvoření exportního souboru: název klienta, název banky.

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě.

- provede se export.

- ukončení.

11. MultiCash - ČSOB

Stejné jako MultiCash - COMMERZ.

12. Formát Best

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna.

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí:
T ... tuzemský příkaz k úhradě
Z ... tuzemský příkaz k úhradě
16 ... rok
00008 ... číslo příkazu k úhradě
IKM ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

- je třeba nastavit doplňující informace potřebné pro vytvoření exportního souboru: název klienta, název banky.
- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě.

- provede se export.

- ukončení.

13. Deutsche Bank (direct internet)

Exportní soubor je typu CSV

 • řetězce nejsou v uvozovkách

 • položky jsou oddělené středníkem

 • čísla nemají desetinnou čárku

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí
T ... tuzemský příkaz k úhradě
Z ... tuzemský příkaz k úhradě
16 ... rok
00006 ... číslo příkazu k úhradě
TXT ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

14. SEPA XML - Klientský formát

15. MultiCash-BUSINESS 24

21. Export do KPC - ABO ve měně účtu

Související témata

Příkazy k úhradě | Nový příkaz k úhradě | Tisk příkazu |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 22.06.2020
Nahlásit potíže s kapitolou