Země

Země

Číselník slouží k vyplnění položky Stát v adresách. Tato položka se také přenáší do Podvojného účetnictví při činnosti Export číselníků do Podvojného účetnictví V adresách by se měla položka stát vyplňovat. Je důležitá pro tisk Souhrnného i Kontrolního hlášení.

EU - zda je země členem EU.
Předvolba tel. - mezinárodní předvolba telefonních čísel.
ISO - mezinárodní identifikace
Kód2 - pro DIČ, INTRASTAT

Načti vzorový - načte se vzorový číselník zemí.

Úprava kódů

Tato tabulka se použije k úpravě kódů zemí, které jsou v programu vyplněny chybně. V agendě vydané a přijaté faktury a adresy. Např. při přenosu dat z jiného programu. Protože kód země se využívá v některých výkazech je nutné, aby se použily zkratky podle vzorového číselníku.

Tlačítko umožní načíst nesprávné kódy do tabulky. Zkontrolují se agendy vydané a přijaté faktury a adresy.

V položce se vyplní správný kód. Klávesa F1 nabídne vzorový číselník.

Tlačítko provede opětovné načtení správného kódu země.

Související témata

Číselníky

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 24.04.2020
Nahlásit potíže s kapitolou