Pracovníci

Seznam pracovníků, kteří s programem pracují, je využíván např. tam, kde je uvedena zkratka pracovníka.

 • Kód - zkratka, kód pracovníka
 • Jméno, Příjmení, Titul - jméno
 • Funkce
 • Telefon
 • Středisko - F1 číselník středisek
 • Organizace - F1 číselník organizace
 • Řady dokladů - nevyplňuje se. Pokud má uživatel pracovat pouze s určitými řadami dokladů, nastaví se to v právech přístupu
 • Účet FV - přidělované číslo běžného účtu je závislé na přihlášeném pracovníkovi. V číselníku pracovníků se vyplní položka účet FV . Tj. pořadové číslo běžného účtu, které se bude vyplňovat automaticky ve vydané faktuře. Viz. kapitola Vkládání faktury.
 • Dealer do položky Dealer je možné vyplnit "T" tzn. ANO. To znamená, že tento pracovník je dealer. Použití pro obraty podle dealerů. V dokladech (faktury, příjemky, výdejky....) je položka dealer, která se může vyplňovat podle tohoto číselníku.
 • E-mail - e-mailová adresa. Pokud je vyplněná e-mailová adresa v číselníku pracovníků použije se jako odesílací adresa pro odesílání dokumentů e-mailem. Také se tiskne do faktury, pokud je vybrán typ faktury, ve kterém je e-mail uveden. Když není vyplněna e-mailová adresa zde v číselníku pracovníků, využije se e-mailová adresa zapsaná v právech přístupu v seznamu uživatelů. Pokud není ani tam vyplněná, tak se použije e-mailová adresa z parametru Základní nastavení firmy.
 • Cesta razítko, podpis. Klávesa F1 na položce nabídne vyhledávání. Cesta vyplněná v číselníku Pracovníků má přednost. Může být zapsaná jakákoliv cesta a nezáleží na jménu souboru. Když není vyplněná, tak program hledá MANW\jméno firmy\podpis.jpg. Takže také tady může být soubor s podpisem uložený. Ale musí se jmenovat podpis.jpg. Při tisku faktury se tisk řídí položkou Podepsal. Viz. kapitola Podpis, razítko

Číselník je využit například:

Při vyplňování příjemky nebo výdejky (skladová evidence), je zapisována zkratka pracovníka na základě číselníku.

Při naplňování položky "Podepsal" ve vydané faktuře, klávesa F1 na této položce vyvolá nabídku seznam pracovníků.

 • zak_stavy podle číselníku stavy zakázek je možné vyplnit kód rozpracovanosti zakázky. Pro jednotlivé pracovníky se budou v inkrementálním browsu zakázek nabízet pouze vybrané zakázky.

 • nab_stavy - kód rozpracovanosti zakázek. V inkrementálním browsu zakázek se po klávese F12 nabízejí zakázky podle zadaných kódů. Např. pro skladníky.

Číselník Pracovníci lze vytisknout. Tlačítko z obrázkového menu.

Související témata

Číselníky | Vkládání faktury | Podpis, razítko

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 02.07.2020
Nahlásit potíže s kapitolou