Podpis, razítko

Pokud užívá firma razítko, je možné toto také tisknout na fakturu. Stejně jako podpis. Soubor s obrázkem razítka a podpisu musí mít grafický formát JPG.

Tisk podpisu do vydané faktury

  1. Podpis je pro všechny faktury stejný

Obrázek je uložen v souboru s názvem Podpis.jpg. Ten je uložený MANW\označení firmy\Podpis.jpg

Potom se bude tisknout ve všech fakturách tento obrázek. Obrázek razítka nebo razítka a podpisu.

  1. Faktury vystavuje více pracovníků a každý má svůj podpis

Každý podpis je uložený v samostatném souboru, se svým názvem. A tyto soubory jsou uloženy ve složce např. Podpisy v adresáři MANW.

V číselníku Pracovníci je v položce Cesta+e-razítko/e-podpis uvedena cesta k tomuto souboru. Soubor s obrázkem razítka a podpisu musí mít grafický formát JPG. Při tisku vydané faktury se vybere do položky Podepsat z číselníku pracovníku, ten požadovaný pracovník.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 07.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou