Texty - Vydané faktury

Texty použité pro tisk Vydaných faktur

Pro tisk Vydané faktury se často používají sady textů viz Texty.

 • Text nad rozpis vydané faktury - TEXTH
 • Text před rozpis tuzemské faktury - VR_TXT_B - pro fakturu v Kč
 • Text před rozpis zahraniční faktury - VR_TXT_BZ - pro fakturu v cizí měně

Umístění textů nad a před rozpis na vydané faktuře. Texty se tisknou ještě před rozpis vydané faktury:

 • Text za rozpis tuzemské faktury - VR_TXT_A - pro fakturu v Kč
 • Text za rozpis zahraniční faktury - VR_TXT_AZ - pro fakturu v cizí měně, na faktuře je zadaná cizí měna
 • Text pod rámeček zahraniční faktury - TEXT_ZPF - pro fakturu v cizí měně, na faktuře je zadaná cizí měna
 • Text pod rozpis vydané faktury - TEXTD

Umístění textů za a pod rozpis na vydané faktuře. Texty se tisknou pod součtovou tabulku vydané faktury:

Text na konec vydané faktury se také tiskne pod součtovou tabulku vydané faktury.

 • Text na konec vydané faktury jazyk 1 - VR_TXT_Z1 - vydané faktura aktuální
 • Text na konec vydané faktury jazyk 2 - VR_TXT_Z2
 • Text na konec vydané faktury jazyk 3 - VR_TXT_Z3

Jazyk se rozliší podle volby před tiskem.

.

 • Text do paty vydané faktury v Kč (pod rámeček) - TEXT_PF
 • Text do paty cizí vydané faktury (pod rámeček) - TEXTZ_PF
 • Text do paty vydané faktury jazyk 1 - TEXT_PF1
 • Text do paty vydané faktury jazyk 2 - TEXT_PF2
 • Text do paty vydané faktury jazyk 3 - TEXT_PF3

Umístění těchto textů pod rámečkem vydané faktury

Pokud není zadán Text do paty vydané faktury v Kč nebo v cizí měně (TEXT_PF, TEXTZ_PF), potom se uplatní tisk textu do paty vydané faktury jazyk 1,2,3, podle výběru jazyka před tiskem.

 • Text na první stranu dlouhé vydané faktury - TEXTDL. Dlouhá faktura je ta, která má dlouhý rozpis. Na první stranu se potom tiskne pouze součtová tabulka celkových částek a na druhou a další fakturu se tiskne rozpis.

 

Tyto texty se budou tisknout, pokud jsou nadefinovány, na každou vydanou fakturu.

Tyto texty mají pořadové číslo 000.

Pokud uživatel potřebuje pro konkrétní text více variant, založí si další. Ale musí zvolit po volbě nový A - Vlastní.

Číslo sady 12, potom bude mít text pořadové číslo 012. (První pořadové číslo je nabízeno 12). Pokud tento text nebude mít založenou hlavičku pro název sady, nebude ve faktuře nabízet ale uživatel ho může zapsat a na fakturu se bude tisknout.

Proto je výhodnější zařadit texty do sad. Například sada pro tuzemské faktury za služby, místo plnění v cizině, texty pro dobropisy.....

 

 • Text pro vložení nad rozpis faktury – TXTNRFV

Uživatel má možnost připravit si několik různých textů. Budou se k výběru nabízet na klávesu F1 na kartě vydané faktury na položce Text do rozpisu. A potom se tento text bude tisknout nad rozpis vydané faktury.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 01.12.2021
Nahlásit potíže s kapitolou