Záloha

Před zálohováním dat, je vhodné vymazat zrušené věty v jednotlivých agendách. Zálohují se pouze věty, které nejsou označené jako zrušené.

Záloha je možná i v případě, že s programem někdo další v síti pracuje.

Volba zálohování slouží k zálohování datových souborů, se kterými program pracuje. Zálohují se celé soubory, aby v případě havárie počítače nebo jiné ztráty dat, bylo možné datové soubory obnovit. Používá se taká v případě přenosu dat z počítače na jiný například pomocí flashdisku.

Je nutné pravidelně data zálohovat např. týdně podle množství dat, která do počítače vkládáme.

Zálohu dat stačí jednou správně nastavit, uložit nastavení a pak už můžete zálohovat jen jedním stiskem tlačítka .

Služby - Servis -> Záloha dat

Okno pro zálohování souborů:

Pokud máte nastavené soubory a další volby zálohy podle svých představ, tlačítkem uložte nadefinovaný výběr pro další zálohování. Při příštím otevření agendy Záloha budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě ulož seznam vybraných.

Tlačítko zazálohuje a odešle data podle nastavení.

Související témata

Načtení zálohy | Služby - servis |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 13.04.2021
Nahlásit potíže s kapitolou