Komprimace a odeslání zálohy

Komprimace zálohy

V hlavním okně zálohování zvolte - možnost komprimace zálohy a odeslání například e-mailem nebo na FTP server.

Po vybrání souborů pro zálohu a spuštění zálohy tlačítkem se zobrazí nabídka:

Kořenový adresář zálohy – adresář do kterého se záloha ukládá

Cesta a jméno vytvořeného souboru – záloha se ukládá s označením zákazníka programu (jménem firmy) ze kterého se zálohuje a rokem. Př. VZOR_2021.ZIP

Je možné přidat den v týdnu, datum a čas pro odlišení více záloh ze stejného období.

Možnosti komprimace. Podle toho jaký způsob má uživatel k dispozici.

WinRar – je shareware, který je možno stáhnout a instalovat z www.winrar.cz. Zde jsou k dispozici také podmínky použití. Archiv RAR má výborné komprimační schopnosti pro data ve formátu dbf.

Chilkat ZIP – knihovny je možno volně použít v rámci aplikací COM-SYS Software. Máme zakoupenou licenci. Stáhnout a instalovat jej můžete www.comsys-sw/download/ostatni_software/ChilkatZip.exe

VFPCompression ZIP - knihovna volně k použití. Nemusí se na počítač nic instalovat je součástí programu.

Možnost přiložit k e-mailu

Nastavení pro odeslání e-mailů

Ne – provede se jenom komprimace zálohy a uložení na disk

Ms Office Outlook – pokud má uživatel k dispozici, je možnost komprimovaný soubor poslat e-mailem.

CDO - odeslat přes CDO, které je součástí W2000 a výše. Ve Windows musí být nastaven nějaký klient (třeba i Outlook Express)-proto, aby byl nastaven SMTP server.
Před odesláním je třeba zadat adresu příjemce a odesílatele. Pokud je naplněn e-mail přihlášeného uživatele v tabulce uživatelů programu (práva), pak se automaticky předvyplní jako odesílatel.

- provede se komprimace, popřípadě i přepnutí do MS Office Outlook.

Nelze použít pro Outlook Express.

Další podrobné nastavení pro WinRar – viz. Dokumentace WinRar. Např. Jaká metoda komprese apod.

FTP a SFTP

FTP (file transfer protokol) se používá pro přenos dat mezi dvěma počítači, které nejsou v jedné síti, ale pouze někde na světě připojené k internetu.

SFTP je šifrovaný, proto také bezpečnější.

Potřebujete znát informace o FTP serveru, ke kterému se chcete připojit, abyste na něj mohli ukládat data a stahovat je, a také uživatelské jméno a heslo, kterými se budete identifikovat na serveru. Tyto informace se nastaví po volbě tlačítkem .

Odeslání dat

- Data se odešlou podle nastavení.

- Ukončení agendy Zálohování.

Odeslání komprimované zálohy stačí nastavit jednou a pak už zálohovat bez protokolu= zálohuje se stejně jako minule.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 13.04.2021
Nahlásit potíže s kapitolou