Parametry skladu

Po založení nového skladu se zobrazí se karta s parametry, kde je nutné vyplnit základní údaje pro správný chod skladu. Nastavením parametrů lze ovlivnit chování skladu.

Parametry se nastaví pro každý sklad.

Nejdůležitější je název a řada dokladů pro výdeje a příjmy. Řada dokladů je na dva znaky. Řada dokladů pro příjemky a výdejky musí být vyplněna pro každý sklad. Současně musí být řada dokladů zavedena i v číselníku Řady dokladů.

Např.

pro 1.sklad
řada dokladů pro příjemky P1
řada dokladů pro výdejky V1

pro 2. sklad
řada dokladů pro příjemky P2
řada dokladů pro výdejky V2

 • Středisko - vyplníme jen tehdy pracujeme-li se středisky. Tzn. že konkrétní sklad je určité středisko, potom se do dokladů (příjemky nebo výdejky) bude toto středisko automaticky vyplňovat, v případě, že v tomto skladu vystavujeme příjemky nebo výdejky.

 • Implicitní souvztažnosti - souvztažnosti jsou pro zadané skladové pohyby a musí být vyplněny v číselníku souvztažností.

Příklad souvztažností pro sklad v číselníku souvztažností:

Číslo Řada Název
1 V1 Výdej - prodej na fakturu
2 V1 Výdej - meziskladový přesun
3 V1 Inventurní ztráta
4 V1 Sponzorování dary
5 V1 Inventura - kompenzace
6 V1 Vlastní spotřeba
7 V1 Technické ztráty
1 P1 Příjem - nákup
2 P1 Příjem meziskladový přesun
3 P1 Inventurní nález
4 P1 Vrácené zboží
5 P1 Inventura kompenzace

Souvztažnosti pro převod mezi sklady

 • Export - výdej ze skladu
 • Import - příjem na sklad

Souvztažnosti pro převod výdejek ze skladu na sklad. Nastavuje se ve skladu, ze kterého se vydává (souvztažnost Export - výdej ze skladu) ale i ve skladu, do kterého se přijímá (souvztažnost import - příjem na sklad).

Souvztažnosti pro fakturaci

 • faktura prodej + výdejka
 • dobropis + příjemka

Souvztažnosti, které se zapisují do výdejky, pokud je výdejka jako prodej na fakturu nebo příjemka jako dobropis.

Do výdejky se tato souvztažnost zapíše automaticky, když se použije činnost faktura - výdejka.

Do příjemky se automaticky zapíše souvztažnost, když se z vydané faktury provede dobropis s příjemkou na sklad.

Souvztažnost pro vývoz - pro činnost Zakázka - výdejka. V případě, že je v zakázce daňová informace DI - vývoz znamená to, že se jedná o vývoz a vytvořená výdejka z této zakázky dostane automaticky uvedenou souvztažnost.

Souvztažnosti pro inventuru , pro automatické vystavování vyrovnávacích dokladů při inventuře.

 • inventurní nález
 • inventurní ztráta

Souvztažnosti pro kompenzační doklady , které vznikají při inventuře. Řeší záměnu zboží v rámci zpracování inventury.

Souvztažnost pro modul výroba

 • Výdej
 • Příjem

Vydaná faktura z tohoto skladu - souvztažnost pro vydanou fakturu, která je založena činností Výdejka - faktura, pokud jsou souvztažnosti pro fakturu různé pro každý sklad (faktura má různou souvztažnost, podle toho ze kterého skladu byla založena). Když není vyplněno zapíše se do faktury implicitní souvztažnost podle nastavení parametrů - parametr: Souvztažnost FV implicitní.

Seznam souvztažností pro prodej a nákup

 • Prodej
 • Nákup

Zapíší se souvztažnosti pro tento aktuální sklad ale z pohledu celé firmy. Pouze ty, které se týkají prodeje a výdeje. Slouží pro tisk obratů ze skladu a zejména pro tisk hitparády, aby se prodeje rozlišily od výdejů a nezapočítaly se např. přesuny mezi sklady. Parametr se zapisuje ve tvaru řada dokladů+souvztažnost. Jednotlivé souvztažnosti jsou odděleny čárkou. Např. P11,........

V tisku se potom rozhoduje, zda se do sestavy budou započítávat pouze prodeje (doklady, které mají vypsané souvztažnosti pro prodej) nebo výdeje (doklady, které mají vypsané souvztažnosti pro výdej).

 • Prodej z pohledu 1 skladu
 • Nákup z pohledu 1 skladu

Zapíší se souvztažnosti pro tento aktuální sklad ale z pohledu jen tohoto jednoho skladu. Např. Sklad jako samostatně hospodařící středisko, zapíší se i souvztažnosti pro skladové přesuny.

Technologické ztráty - souvztažnost pro výdej ze skladu - technologická ztráta (např. sklad výroba).

Váhové úbytky - souvztažnost pro výdej ze skladu - váhový úbytek (např. sklady zeleniny).

- při zakládání výdejky do skladu je povinné zapsat středisko. nabídne se při zakládání výdejky automaticky číselník středisek, po výběru se zapíše do výdejky.

- automaticky se v ceníkových kartách aktualizují položka Stav podle skladových karet.

- automaticky se zapisuje do ceníkových karet poslední nákupní cena z příjemky, ta která se zapisuje do skladové karty.

- automaticky se zapisuje do ceníkových karet poslední zahraniční nákupní cena z příjemky, ta která se zapisuje do skladové karty.

- v tomto skladu je povoleno pracovat s agendou Rezervace.

- v tomto skladu je povoleno pracovat s datem použitelnosti výrobků - expirací.

- tento sklad je zároveň skladem pro prodejnu. Používá se pokud je nainstalovaný modul programu PRODEJNA.

Oprava parametrů skladu

Na hlavní obrazovce na názvu skladu pravým tlačítkem myši se otevře seznam skladů. Na konkrétním skladu na záložku karta, kde jsou základní parametry skladu.

Data v jiném zákazníkovi: SKLADY.

Agenda Sklady může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka, ze kterého se bude agenda Sklady používat.

Další parametry

Pro sklady je možné využít ještě další parametry, které se nastavují přes Služby-servis-číselníky Nastavení parametrů - Parametry pro agendu Sklad.

Související témata

Založení skladu | Seznam skladů | Řady dokladů | Souvztažnosti | Parametry pro agendu Sklad |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 28.12.2017
Nahlásit potíže s kapitolou