Parametry pro agendu Podvojné účetnictví

Odúčtování záloh jedním řádkem - zálohy nesaldo

Pro odúčtování záloh jedním řádkem se nastaví, že účet zálohy není saldokontní. Použití pouze pro faktury se zálohou s nulovou sazbou DPH. ANO - jeden řádek. NE - dva řádky.

Odúčtování záloh PLUS (nejsou faktury na zálohu)

Použití pouze pro faktury se zálohou s nulovou sazbou DPH. Určuje jakým způsobem se doklad zaúčtuje.

Pokladna - úhrada dobropisů 2 řádky

Ano - zaúčtování dobropisu - 2 řádky
Ne - zaúčtování dobropisu - 1 řádek

- Účet na straně Dal pro penalizační faktury.

- Účet pro vnitropodnikové zaúčtování, pomocný účet např. pro zálohy, není nutné vyplňovat.

- Vyplní se účty, na které se bude účtovat haléřové vyrovnání. pokud se využívá činnost Zaúčtuj a účty nejsou vyplněny, potom se haléřové vyrovnání zaúčtovává na stejné účty jako základ daně. Tyto účty platí i pro přijaté faktury - Zaúčtuj.

Zaúčtování přijatých f: DPH - rozděluj přeúčtování

Implicitně ANO. ANO - při zaúčtování přijatých faktur, které jsou rozúčtovány na několik řádků se rozděluje částka DPH podle základu.

Zákaz zaúčtování do dne

Pro použití činnosti Zaúčtuj. Lze nastavit datum, do kterého se nebudou doklady zaúčtovávat do účetního deníku. Po volbě Zapsat se doklady do tohoto data nezaúčtují do deníku - Zákaz zaúčtování.

Při rozúčtování dokladů přímo v účetním deníku - Klávesa F11.

- Účet zálohy pro vydané faktury, pokladnu a přijaté faktury.

Zákaz přepisovat autorizované doklady v účetním deníku

ANO - doklady, které jsou v účetním deníku již autorizované, nejdou znovu zaúčtovat.

Autorizovat řádky účetního deníku při zaúčtování

Zákaz přepisovat autorizované doklady v účetním deníku

Hospodářský rok

Odúčtování záloh PLUS (nejsou faktury na zálohu)

Pokladna - úhrada dobropisů 2 řádky

ZAKLADAT_CODE

Související témata

Zaúčtuj | Zákaz zaúčtování

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 15.09.2015
Nahlásit potíže s kapitolou