Parametry pro agendu Zakázky

Data v jiném zákazníkovi: Zakázky

Agenda Zakázky může být společná pro několik zákazníků. Vyplní se označení ( Organizace) zákazníka, ze kterého se bude agenda Zakázky používat.

Editovat číslo zakázky při vložení nové

ANO - je umožněno editovat nabízené nové číslo zakázky při jejím zakládání
NE - číslo zakázky se při vložení nové přiřazuje automaticky - Vkládání zakázky

Po založení nové zakázky jdi na položku

Je možnost nastavit si položku, na kterou se nastaví kurzor po založení nové zakázky.
1 - název zakázky
2 - odběratel

Zakázky s výdejkou: částky podle vydaného množství

ANO - celková částka na zakázce se počítá podle sloupce Uspokojeno, tedy podle množství, které bylo skutečně na zakázku vydáno. Cena se přepočte podle množství na výdejce.

Nastavení implicitních položek pro založení nové zakázky: - Položky Zakázky

Implicitní konst.symbol pro zakázku

Zapsaný konstantní symbol se bude zapisovat do každé nové zakázky - číselník konstantních symbolů - Konstantní symboly

Implicitní zp.platby pro zakázku

Zapsaný způsob platby se bude zapisovat do každé nové zakázky, podle číselníku Způsob platby

Implicitní číslo střediska pro zakázku

Zapsané středisko se bude vkládat do každé nové zakázky

Implicitní číslo účtu pro zakázku

Zapsaný běžný účet se bude zapisovat do každé nové zakázky -

Povolit částečné vyskladnění zakázky

Pro činnost Zakázka - Výdejka
NE - nebude povoleno částečné vyskladnění zakázky, pokud zboží není na skladě
ANO - je povoleno vyskladnit i pouze část zboží, které je na skladě

Automaticky se do zakázky nastaví implicitní stav po uvedené činnosti (po tisku balicího listu, po vystavení výdejky, po vystavení faktury)

Zobrazovat nákupní cenu v rychlém rozpisu zakázky

ANO - zobrazuje se nákupní cena v rychlém rozpisu
NE - v rychlém rozpisu zakázky se nákupní cena nezobrazuje

Řada dokladů pro FV ze zakázek

Zapíše se řada faktur pro vydané faktury. Při činnosti Zakázka - faktura se založí faktura automaticky do této řady vydaných faktur. Pokud není parametr vyplněn program zobrazí výběr řad vydaných faktur - Zakázka - Faktura

Zakázky: Povoleno mazat číslo faktury na zakázce

ANO - na zakázce je povoleno mazat číslo faktury volbou Menu Zakázky - Další služby - mazat číslo faktury
NE - není povoleno v zakázce mazat číslo faktury

Zakázky: Povoleno mazat číslo výdejky na zakázce

ANO - na zakázce je povoleno mazat číslo výdejky volbou Menu Zakázky - Další služby - Mazat číslo výdejky
NE - není povoleno v zakázce mazat číslo výdejky

Počet prázdných řádků za sadou

Určuje kolik prázdných řádků se vloží za sadu v rozpisu faktury, která vzniká činností Faktura - zakázka.

Automatická rezervace zakázky při vložení nové

ANO - po založení nové zakázky se provede automaticky rezervace zboží na skladu
NE - automatická rezervace zboží ze zakázky se neprovede

Typ zakázek (vztah pro výdejky)

Pro činnost Zakázka – výdejka je možné připravit na zakázce jakou bude mít nově vytvořená výdejka souvztažnost. V zakázce je položka Typ, která se vyplní podle parametru.

Faktura ze zakázky - přednost má středisko ze zakázky

Při činnosti Zakázka - Faktura
Ano - do faktury se vyplní středisko podle zakázky
Ne - do faktury se nevyplní středisko ze zakázky

Automaticky ukončit plně vyfakturované zakázky

Ano - použití při činnosti Zakázky - Faktura. V případě, že je zakázka celá vyfakturovaná se zapíše do karty zakázky datum ukončení a zakázka se považuje za ukončenou.

Sklad: Automatické spuštění Výdejka - Zakázka.

Pokud bude tento parametr nastaven, spouštět automaticky činnost výdejka->zakázka v situacích, kdy dochází ke změně výdejky, která by měla vliv na údaje v rozpisu zakázky.

Použít aktuální kurz při zakázka>výdejka a zakázka->faktura.

ANO - Použije se vždy aktuální kurz při vystavování výdejky ne faktury.
Ne - použije se kurz ze zakázky

Zobrazení stavu skladů na Zakázce

V parametru „Stav skladu v rozpisů zakázky: seznam skladů“ (STAVSZAK_SKLADY) vyplňte čísla skladů, kterých se budou výpočty stavu týkat (pokud je jich hodně, pak může být výpočet stavu pomalý).

V Zakázkách je pak nutné vyplnit číslo skladu (jeden ze skladů z toho parametru), pokud chceme vypočítávat volné kusy v rozpisu. V každém řádku rozpisu se pak ukazuje stav tohoto skladu, rezervace (bez ohledu na zakázku) a kolik je volných kusů (= stav skladu - rezervace). Při zadávání kusů do rozpisu je tedy vidět, jestli ji mohu realizovat. Stav skladu je pak vidět i na kartě zakázky v náhledu rozpisu.

Související témata

Platby | Položky | Vkládání zakázky | Zakázka -> Faktura |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 08.12.2021
Nahlásit potíže s kapitolou