Platby

Factoring

Talčítkem se založí hlavička s datem. Tlačítkem otevře soupis vhodných vydaných faktur a vyberou se ty které se do soupisu zařadí .

Tlačítkem se soupis pro faktoring uloží.

- výběr faktur, které se z výpisu odstraní.

- vytvoří soubor k exportu a uloží.

Konstantní symboly

Číselník pro nejpoužívanější konstantní symboly ve vydaných a přijatých fakturách, v zakázkách

Penalizační koeficienty

Penalizační koeficienty se využívají při vystavování penalizačních faktur - Penalizační faktury.

Platí od 1.7.2013

Pro všechny závazky, které se dostanou do prodlení 1. 7. 2013 a později , se bude úrok z prodlení počítat z reposazby, která je platná k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž k prodlení došlo, s připočtením 8%. Tato výše úroku z prodlení se již v čase nebude měnit.

Do číselníku se každé kalendářní pololetí zapíše platná reposazba ČNB a program automaticky vypočte koeficient.

Příklad výpočtu koeficientu:
repo sazba =0,05
koeficient = (0,05+8)/100/365 = 0,00022055
Stiskněte F1 na koeficientu a zadejte repo sazbu.

Tlačítko načte vzorový číselník

Při výpočtu penále se mohou uplatnit individuální penalizační koeficienty každého odběratele, které lze nastavit v agendě Adresy - Karta položky adresy. Pokud jsou vyplněny, mají přednost před koeficienty nastavenými v parametrech.

Platí do 27.4.2005 včetně.

Zákonné úroky z prodlení dle Nařízení vlády č.142/1994Sb.

Výše úroků z prodlení se stanoví ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB k prvnímu dni prodlení.Zadáváno v adresáři.

Platí od 28.4.2005.

Zákonné úroky z prodlení dle Nařízení vlády č.163/2005Sb.

Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlením dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby ČNB a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Platí od 1.7.2010

Zákonné úroky z prodlení dle Nařízení vlády č.33/2010 Sb.

Pro všechny závazky, které se dostanou do prodlení 1. 7. 2010 a později , se bude úrok z prodlení počítat z reposazby, která je platná k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž k prodlení došlo, s připočtením 7%. Tato výše úroku z prodlení se již v čase nebude měnit.

Platební podmínky

Tento číselník se nyní již nevyužívá.

Platební tituly

Tato položka se vyskytuje v přijatých fakturách. A je možné ji vyplňovat podle tohoto předdefinovaho číselníku. Po zaúčtování dokladu se položka přenese do účetního deníku v Podvojném účetnictví.

Směrové a Swift kódy bank

Způsoby platby

Číselník pro vydané faktury a zakázky.

Na dokladu na položce Způsob úhrady se po klávese F1 nabídne číselník.

Možnost nastavení povoleného limitu prodlení pro upomínky:

999 = tento způsob platby nikdy neupomínat


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 28.04.2021
Nahlásit potíže s kapitolou