Zakázka -> Faktura

Touto činností je na základě zakázky založena vydaná faktura. Do hlavičky zakázky se vyplní položky: Způsob úhrady, účet, konstantní symbol, Splatná.

1. Po potvrzení dotazu následuje výběr řady dokladů faktur, do které bude nová faktura založena.

2. Potvrdí se pořadové číslo faktury:

Při změně pořadového čísla faktury program kontroluje, zda faktura s požadovaným číslem faktury již neexistuje a faktura založena nebude.

3. Zadá se datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Založí se faktura do zvolené řady faktur. Naplní se hlavička a rozpis faktury podle zakázky, včetně přepravních informací. Zajistí se vazba mezi fakturou a zakázkou. Vyplní se číslo zakázky do faktury. Do hlavičky zakázky se také zapíše číslo faktury a do jejího rozpisu se vyplní počet fakturovaného zboží do sloupce faktura. Číslo faktury se zapíše do hlavičky zakázky.

Po založení faktury je možné se přepnout do agendy Vydané faktury a nově založená faktura se může zkontrolovat a vytisknout.

Činnost Zakázka Faktura je možné také spustit přímo z karty Zakázky dolním obrázkovým tlačítkem - .

Upozornění na nezaplacené faktury v zakázkách

V zakázkách je možné po činnosti Zakázka Faktura nastavit upozornění na nezaplacené faktury odběratele.

Nastavení parametrů:
Info o odběrateli pouze 1 rok - Ano. Kontrolují se faktury pouze za aktuální rok.
Zobrazovat nezaplacené faktury po splatnosti.
0 – žádná kontrola se neprovádí
1 - zobrazí se informativní okno s dlužnou částkou

2 – zobrazí se seznam nezaplacených faktur

Parametr: Řada dokladů pro FV ze zakázek. Zapíše se řada faktur pro vydané faktury. Při činnosti Zakázka Faktura se založí faktura automaticky do této řady vydaných faktur. Pokud není parametr vyplněn program zobrazí výběr řad vydaných faktur.

Vyskytují-li se v rozpisu zakázky sady, je možné ovlivnit nastavením parametru počet řádků, který se má vložit za sadou do rozpisu faktury. Parametr: Počet prázdných řádků za sadou.

Parametr: Faktura ze zakázky - přednost má středisko ze zakázky
Ano - do faktury se vyplní středisko podle zakázky.
Ne - do faktury se nevyplní středisko ze zakázky.

Zakázka Proforma faktura

Postup je stejný jako u činnosti Zakázka Faktura. Proforma faktura slouží jako doklad pro zaplacení zálohy, není to daňový doklad. Proforma faktury se zakládají do samostatné řady vydaných faktur.

Řada se založí v číselníku Řady dokladů. Vyplní se jí Typ faktury 5 = Proforma faktura. Tzn. nebude se na fakturu tisknout Datum zdanitelného plnění.

Na fakturu se tiskne:

Po založení Proforma faktury se také označí karta faktury:

Také se automaticky vyplní Typ daňového dokladu = N. N = nezaúčtovat - proforma faktura. Takové faktury se nebudou nabízet k zaúčtování do Podvojného účetnictví.

Parametr: Automatické ukončení plně fakturované zakázky - ANO

Jestliže je tento parametr nastaven, zakázka se automaticky ukončí, pokud je plně vyfakturovaná. Do data ukončení se zapíše datum poslední faktury a zakázka se přesune do ukončených.

Použití aktuálního kurzu

Při vystavení výdejky ze zakázky, která je v cizí měně, je možné použít aktuální kurz. Je nutné mít nastaven parametr: Použít aktuální kurz při zakázka>výdejka a zakázka->faktura

ANO - Použije se aktuální kurz.
NE - Bude použit kurz ze zakázky.

Viz. kapitola Použít aktuální kurz.

Související témata

Parametry pro agendu Zakázky | Vydané faktury - Intrastat | Menu Zakázky

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 17.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou