Použít aktuální kurz

Použití aktuálního kurzu při činnostech:
Zakázka -> Výdejka
Zakázka -> Částečná výdejka
Zakázky -> Faktura

Jestliže je zakázka v cizí měně, je možné při vystavování výdejky nebo faktury použít aktuální kurz.

Parametr: Použít aktuální kurz při zakázka>výdejka a zakázka->faktura

ANO - Použije se aktuální kurz.
NE - Bude použit kurz ze zakázky.

V případě, že zakázka je v cizí měně a v okamžiku vystavení výdejky nebo faktury jednou z výše uvedených činností platí jiný kurz, než byl použit v zakázce provede se následující činnost:

  1. Upozornění na jiný kurz a dotaz, zda se má použít tento aktuální kurz.
  2. Pokud ano, dojde k přepočtu cen v nově vystavovaném dokladu aktuálním kurzem.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 15.01.2020
Nahlásit potíže s kapitolou