Parametry pro agendu Objednávky

Plat. podmínky Objednávka (1 řadek => podmínka)

Zadá se číselník platebních podmínek pro objednávky. 1 řádek = 1 podmínka - Vkládání objednávky

Dodací podmínky Objednávka (1 řádek = podmínka) -

Zadá se číselník dodacích podmínek pro objednávky. 1 řádek = 1 podmínka

Místa dodání pro objednávky - po řádcích

Zadá se číselník míst dodání pro objednávky. 1 řádek = 1 podmínka - Vkládání objednávky

Nadpisy objednávek (seznam oddělený čárkami)

Připraví se názvy objednávek,které je možné využít při vyplňování názvu v hlavičce objednávky - Vkládání objednávky.

Tisk objednávky s přílohou. Firma do hlavičky

Speciální tisk objednávky s přílohou.

Objednávka - text před rozpis

Objednávka - text pod rozpis

Texty před a pod rozpis objednávky se připraví v menu Objednávka - Přídavné texty

TEXT2 z ceníku do zahraniční objednávky

ANO - do tisku zahraniční objednávky se bude tisknout text 2 z ceníku. Může být vyplněn v cizím jazyce. Je vhodné pokud bude celá objednávka tištěna v cizím jazyce - Objednávka v cizí měně.

R.rozpis objednávky: ceník.nakc

Vystavení objednávky v cizí měně pomocí rychlého rozpisu - Objednávka v cizí měně

ANO - ceny v cizí měně se budou počítat z nákupní v Kč z ceníku.podle zadaného kurzu na kartě objednávky. V ceníku musí být vyplněna nákupní cena v Kč a není vyplněna zahraniční nákupní cena.
NE - ceny Kč se pak budou počítat ze zahraniční nákupní ceny z ceníku podle zadaného kurzu na kartě objednávky. V ceníku musí být vyplněna nákupní zahraniční cena.

Implicitní místo dodání

Do objednávky do položky místo dodání se zapisuje implicitní místo dodání

Dodací podmínka:Objednávka

Připraví se číselník míst dodání např. vlastní doprava ap. Tiskne se do objednávky.

Dodavatelé pro označení výnosu (Objednávky)

Související témata

Vkládání objednávky | Objednávka v cizí měně | Přídavné texty

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 15.09.2015
Nahlásit potíže s kapitolou