Zaúčtování vydaných faktur

Zaúčtování vydaných faktur do účetního deníku programu Podvojné účetnictví.

Všechny činnosti spojené se zaúčtováním obsahuje menu účetní.

Doklad vydaná faktura se zaúčtuje do programu Podvojné účetnictví.

Menu účetní

Aby se doklad v pořádku zaúčtovat musí být správně okontován, tj. v dokladu musí být správně zapsány účty na straně MD a Dal. Do dokladu se účty zapíší při vyplnění souvztažnosti v hlavičce dokladu.

Karta vydané faktury

Faktura má jednu souvztažnost

To znamená, že všechny řádky rozpisu faktury se budou zaúčtovávat na stejný účet.

Při zaúčtování vydané faktury je nutné mít vyplněnu v hlavičce dokladu (na kartě faktury)položku Souvz. = Souvztažnost.

Číslo souvztažnosti udává typ vydané faktury a rozhoduje o správném zaúčtování. Souvztažnosti pro každou řadu vydaných faktur musí být připraveny v číselníku souvztažností. Výběr a volba správné souvztažnosti se provede pomocí klávesy F1, která nabídne připravený číselník souvztažností. Vyplněním čísla souvztažnosti v dokladu dojde k naplnění syntetických a analytických účtů na straně MD a Dal i pro jednotlivé sazby DPH.

Např.

Faktura má více souvztažností

U faktur, které nelze zaúčtovat podle jedné souvztažnosti, je možné zapsat souvztažnost do jednotlivých řádků rozpisu vydané faktury. Například zboží, služby, doprava...

Doklad se potom zaúčtovává podle rozpisu.

Souvztažnost se vyplní pouze v případě, že tento řádek má jinou souvztažnost než je souvztažnost celé faktury, zapsaná v hlavičce faktury.

K jednotlivým řádkům rozpisu faktury lze souvztažnost zapsat také činností Výjimky souvztažností z menu Účetní. Viz. kapitola Výjimky souvztažností.

Text při zaúčtování podle rozpisu

Text při zaúčtování vydané faktury si může uživatel nastavit parametrem: Zaúčtování vydané faktury: text rozúčtování dle rozpisu.

  • 0 - text dle souvztažnosti. Při zaúčtování do účetního deníku se do položky text zapíše text ze souvztažnosti vydané faktury.
  • 1 - text rozpisu pro unikátní řádky. Jestliže se v rozpisu vyskytuje některá souvztažnost pouze 1x, do účetního deníku se zapíše text podle ní. Pokud se všechny souvztažnosti vyskytují vícekrát, text bude podle souvztažnosti dokladu.
  • 2 - max. (text ) z rozpisu. Do účetního deníku se zapíše text podle nejdelší vyplněné souvztažnosti.
  • 3 - vztahy.text+evaluate(text2+3). V číselníku souvztažností je možné zapsat do textu2 a textu 3 nějaký vzoreček (výraz) podle něj se bude text účetního deníku při zaúčtování zapisovat. Je potřeba se obrátit na programátora, který výraz pro uživatele sestaví. Například se bude zapisovat číslo faktury.

Souvztažnost z ceníku

Souvztažnost pro konkrétní zboží může být předepsána v ceníku v položce Vztah. Potom se při zapisování řádku rozpisu faktury s tímto zbožím souvztažnost automaticky vyplní.

Ceníková karta:

Po vyplnění rozpisu vydané faktury se automaticky do řádku s tímto zbožím zapíše souvztažnost z ceníku.

Související témata

Souvztažnosti | Zaúčtuj | Změna zaúčtováno | Zákaz automatického přepočtu částek | Změna souvztažnosti | Účty v dokladu | Zobraz doklad jako účetní deník | Účetní deník - aktuální doklad F11 | Výjimky souvztažností | Výjimky souvztažností | Srovnání vydané x účetní deník | Typ faktury | Rekapitulace účtování |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 23.06.2020
Nahlásit potíže s kapitolou