Registr plátců DPH

Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazující ručení za nespolehlivého plátce.

Pro všechny daňové subjekty byla také zavedena povinnost registrovat čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost.

Kontrola DIČ

V programu je podpora pro zjištění registrovaných plátců, nespolehlivých plátců a zveřejněných bankovních účtů. Kontrola v Registru plátců DPH je v agendách:

 • Adresy
 • Přijaté faktury
 • Pokladna
 • Příkazy k úhradě
 • v činnosti Nová adresa
 • Vydané faktury
 • Zakázky

Tlačítko je umístěno na kartě dokladu.

Přepne do Registru plátců DPH a uživatel zkontroluje platnost DIČ.

Podle vyplněného DIČ se zobrazí informace.

 • Zda je DIČ uvedeno v registru.
 • Spolehlivý - nespolehlivý plátce.
 • Zveřejněné účty.

Firmu si uživatel může označit:

 1. Spolehlivý plátce
 2. Nespolehlivý plátce
 3. Není plátce

Označení se zapíše do agendy, ze které byl registr otevřen. Zároveň se toto označení zapíše do evidence programu a je potom zobrazeno v dalších agendách. Tato hodnota se nazývá Status DIČ.

Status DIČ ale může mít hodnoty 1, 2, 3, 4 a 5.

 1. Spolehlivý plátce
 2. Nespolehlivý plátce
 3. Není plátce
 4. Nemá DIČ - není osoba povinná k dani
 5. Plátce ze 3. země (mimo EU)

Hodnoty 1, 2 a 3 se doplňují při kontrole DIČ.

Hodnotu 4 a 5 musí vyplnit uživatel ručně v adrese nebo v dokladu.

Adresy - karta

Vydané faktury - karta. Zapíše se pouze Status DIČ. Např. 1

Přijaté faktury – karta

Pokladna - karta

Příkaz k úhradě - položky

Zveřejněné bankovní účty

Pracuje se s nimi v agendách: Příkazy k úhradě, Přijatá faktura - karta

Po zapsání bankovního účtu se kontroluje, zda je účet zveřejněn v Registru plátců DPH. Používá se k tomu tlačítko .

Příkaz k úhradě.

Přijatá faktura - karta

nebo


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 02.05.2016
Nahlásit potíže s kapitolou