Sklad

Skladová evidence umožňuje evidovat skladové položky na libovolném množství skladů. Slouží k vystavování a evidenci skladových dokladů tj. příjmů a výdejů. Evidence skladových karet, sledování skladových pohybů. Je umožněno vydávat zboží seskupené do sad, podle šarže nebo po velikostech.

Jsou možné převody mezi sklady a skladová evidence umožňuje rezervace.

Způsob oceňování zboží skladovou cenou

Skladové hospodářství v programu COMPANY MANAGER používá pro vyskladňování metodu FIFO a z toho vyplývá i způsob práce se skladovou cenou. To znamená, že každé zboží přijaté s danou skladovou cenou je s touto stejnou cenou i vyskladňováno.

Nedochází tedy k žádnému průměrování skladových cen. Průměrná skladová cena zboží na skladě je pouze zobrazována na skladové kartě každého zboží a je kalkulována jako součet skladových cen konkrétního zboží na skladě děleno součtem jeho množství.

Stav skladu ve skladových cenách tedy přesně odpovídá tomu co je aktuálně na skladě, resp. ve skladové evidenci a věrně odráží finanční situaci skladu.

Příjem na sklad

Zboží je oceněno skladovou cenou v okamžiku, kdy se přijímá na sklad . Tuto cenu zadává uživatel programu dle podkladů, které má k dispozici. Takto přijaté zboží je jednoznačně identifikováno značkou zboží, číslem dokladu příjemky, datem příjmu a skladovou cenou.

Výdej zboží

Při výdeji zboží uživatel nemůže ovlivnit jeho skladovou cenu, protože ta je jednoznačně určena už jeho příjmem. Uživatel programu, který vytváří výdejku pouze vybere příslušné zboží a určí množství, které se má vyskladnit.

Algoritmus výdeje, jak bylo uvedeno výše, pracuje metodou FIFO. To znamená, že požadované zboží je vyskladněno z nejstaršího příjmu (z hlediska pořízení příjemky do programu) daného zboží, který je momentálně v rámci skladového hospodářství na skladě. Ve skladovém hospodářství je poté u tohoto příjmu zapsáno množství, které se podařilo vyskladnit. Tudíž není možné, aby omylem či náhodou došlo k vyskladnění zboží, které již bylo v minulosti vyskladněno.

V menu SKLAD jsou zahrnuty činnosti, které jsou spojeny s výdejkami a příjemkami.

Související témata

Evidence skladů | Příjem - výdej | Menu Sklad | Skladové karty | Rezervace | Servis skladu |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 19.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou