Nová adresa

Novou adresu může uživatel vložit přímo do adresáře a potom ji v dokladu vyhledat. Nebo ji v některých agendách vložit přímo v dokladu a automaticky se uloží do adresáře.

Založení nové adresy je možné v agendách: Vydané faktury, Přijaté faktury, Nabídky, Zakázky, Objednávky, Akce, Splátkový kalendář, Úkoly

Pokud nebyla požadovaná adresa nalezena, patrně se jedná o novou adresu, která není v adresáři ještě uložena, ukončí se výběr tlačítkem nebo ESC, zobrazí se dotaz:

Obdobný dialog se zobrazí při založení nové adresy v agendě Adresy.

Dialog při zakládání nové adresy je závislý na nastavení parametru: Nová adresa - kontrolovat jednoznačnost IC,DIC,ORGANIZACE.

Při založení adresy nejprve uživatel zvolí, zda firma má IČO nebo ne. Jestliže nemá IČO, bude se zadávat pouze jméno firmy.

Adresa má IČO:

Zadávat jméno:

1. Nová adresa - má IČO

Zapíše se IČO. Program vyhledá v adresách, jestli již IČO existuje a zobrazí výskyt. (Počet, Organizace, Firma). Tím by se mělo zamezit duplicitnímu zadávání adres. Pokud je nastavený parametr: Nová adresa - kontrolovat jednoznačnost IC,DIC,ORGANIZACE.

Při vyplňování položky DIČ se použije klávesa F1. pokud je firma z České republiky, DIČ se automaticky doplní. Po vyplnění IČO je možné adresu načíst z některého registru. Pokud IČO v adresách existuje, vyhledává se v registrech. Je-li vyhledávání úspěšné, zapíše se vyhledaná adresa. Možnost načíst kompletní adresu podle IČO z registru:

ARES – vybrané ekonomické subjekty
OR – Obchodní rejstřík
RES – Registr ekonomických subjektů ČSÚ
RŽP – Živnostenský rejstřík
DIČ – Registr plátců DPH - viz. kapitola Registr plátců DPH a Kontrola IČO a DIČ.

Tlačítko zajistí vložení nové organizace do adresáře a přepnutí do této agendy.

2. Nová adresa - zadávat jméno

Po vyplnění Firmy, adresy, jména se pro uložení adresy použije tlačítko

Tlačítko

Program vyžádá zadání Organizace.

Program se přepne do adres, kde je možné zapsat všechny údaje pro novou adresu. Ukončení vkládání adresy tlačítkem .

Vložení nové organizace v dokladech

V dokladech přijatá faktura, vydaná faktura, zakázka, objednávka, nabídka, pokladní doklad je na kartě dokladu tlačítko .

Toto tlačítko přepne do založení nové adresy přímo z jednotlivých agend.

Postup je stejný jako založení nové adresy v přímo agendě Adresy.

Program přepne do dialogu pro založení nové adresy a je možné založit novou adresu. Potom se přepne do adresáře pro zapsání dalších informací.

Návrat zpět do pořizovaného dokladu tlačítkem .

xxxxxxxxxxxxxxxx

Ulož adresu o adresáře

Jestliže se opravuje adresa v dokladu nebo byly doklady i s adresami do agendy importovány z jiného programu, je možnost opravenou vložit do adresáře obchodních partnerů činností - Ulož adresu do adresáře z menu.

Činnost Ulož adresu do adresáře je v menu agend: Vydané faktury, Přijaté faktury, Nabídky, Zakázky, Objednávky, pokladna.

Řady dokladů pro adresy.

V agendě Adresy je také možnost zakládat adresy do jednotlivých řad např. podle zařazení adresy. Organizace je automaticky přidělena jako číselný kód s předponou, která je zadána v číselníku řad. Příklad: Číselník řady dokladů

Organizace při založení nové adresy. Program nabídne řady adres. Po výběru založí nový formulář pro zapsání adresy. Organizace je přidělena jako číselný kód.

V0000001
V0000002
V0000003
……

Zobrazování nezaplacených faktur při vkládání adresy

Při zadávání adresy je možné nastavit, aby se zobrazovala informace o nezaplacených fakturách tohoto odběratele.

Parametr: Zobrazovat nezaplacené faktury po splatnosti.

Nastavení parametru má tyto možnosti:

0 – Nic. Informace o nezaplacených fakturách se nebude zobrazovat.

1 - Zobrazit upozornění. Zobrazuje se upozornění o celkové částce nezaplacených faktur.

2 - Zobrazit seznam.

Zobrazí se celý seznam nezaplacených faktur. Pokud má tento parametr nastavenou hodnotu = 2, potom se v programu pracuje s úvěrovým limitem. Viz kapitola - Úvěrový limit.

Výběr nezaplacených faktur je ovlivněn parametrem: Info o odběrateli 1 rok - Parametry pro agendu Adresy.

ANO – Do nezaplacených faktur se zahrnou pouze faktury za aktuální rok.

NE – Do nezaplacených faktur se zahrnou faktury i z loňského roku. Při vyhodnocování nezaplacených faktur se ignorují vydané faktury, které mají vyplněn způsob úhrady = D. Tj. Dobírkové faktury.

Související témata

Úvěrový limit |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 02.08.2019
Nahlásit potíže s kapitolou