Kontrola IČO a DIČ

Kontrola IČO a DIČ při zakládání nové adresy

Dialog při zakládání nové adresy je závislý na nastavení parametru: Nová adresa - kontrolovat jednoznačnost IC,DIC,ORGANIZACE.

Klávesa F6 nebo tlačítko pro vkládání nové adresy zobrazí se formulář.

Zapíše se IČO. Program vyhledá v adresách, jestli již IČO existuje a zobrazí výskyt. (Počet, Organizace, Firma).

Tím by se mělo zamezit duplicitnímu zadávání adres.

Klávesa F1 vyplní DIČ podle IČO.

Vyplní se Organizace, také musí být jednoznačná.

Po vyplnění Organizace se zobrazí tlačítko . To zajistí vložení nové organizace do adresáře a přepnutí do této agendy.

Tlačítko - Informace

Speciální práva pro agendu Adresy:

Speciální právo 2 zajišťuje:

 • Měnit stav adresy na kartě adresy.
 • Zobrazovat všechny adresy i ty, které jsou označeny Nenabízet.
 • Dovoluje měnit položku Úvěrový rámec.

Speciální právo 3 zajišťuje:

 • Zobrazit všechny adresy i ty, které jsou označeny jako Maloobchod.
 • Má právo měnit příznak Maloobchod jinak ne.
 • Vložená adresa nemá nastaven žádný příznak. Jinak je nastaven příznak Maloobchod.

Kontrola DIČ v dokladech

V programu je podpora pro zjištění registrovaných plátců, nespolehlivých plátců a zveřejněných bankovních účtů. Kontrola v Registru plátců DPH je v agendách:

 • Adresy
 • Přijaté faktury
 • Pokladna
 • Příkazy k úhradě
 • v činnosti Nová adresa
 • Vydané faktury
 • Pokladna
 • Zakázky

Tlačítko je umístěno na kartě dokladu.

Přepne do Registru plátců DPH a uživatel zkontroluje platnost DIČ.
Viz. kapitola Registr plátců DPH.

Hromadná kontrola CZ DIČ v dokladech

V programu Company manager je činnost – Hromadná kontrola CZ DIČ v dokladech. Umožňuje provést hromadnou kontrolu DIČ.

Agenda Vydané faktury, Přijaté faktury, Pokladna – menu Účetní.

Potvrdí se zvolené datum a program provede dávkovou kontrolu DIČ přes Registr plátců DIČ. Kontrolují se pouze nezaúčtované doklady vystavené od zvoleného data. Zjištěnou informaci zapíše do adresy obdobně jako při použití tlačítka .

V nastavení parametrů je nový parametr: Kontrolovat CZ DIČ v registru plátců při vložení dokladu automaticky.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 02.05.2016
Nahlásit potíže s kapitolou