Výdejka -> faktura

Rychlá klávesa na tuto činnost ALT+F.

Je možné vyfakturovat aktuální výdejku. Tzn. podle rozpisu výdejky bude vystavena faktura.

Po této volbě se nejprve potvrdí celková částka s DPH na výdejce.

Potom se vybere řada vydaných faktur, potvrdí se číslo faktury.

Pokud není nastavená souvztažnost, zvolí se souvztažnost pro fakturu,.

Faktura je založena do agendy Vydané faktury. Po založení faktury je možné:

  • Vytisknout fakturu.

  • Přejít do agendy faktur a fakturu si prohlédnout.

  • Zůstat na výdejce

Do výdejky se zapíše číslo faktury a do faktury číslo výdejky, zapíše se i číslo zakázky, když je ve výdejce vyplněno.

Souvztažnosti v dokladech

Do faktury se zapíše souvztažnost podle nastavení parametru skladu.

Pokud není vyplněná, zapíše se implicitní souvztažnost podle parametru: Souvztažnost FV implicitní v Nastavení parametrů.

Do výdejky se zapíše souvztažnost podle nastavení parametru skladu.

Viz. kapitola Parametry skladu

Datum ve faktuře při činnosti Výdejka - faktura

Datum vystavení - zapíše se aktuální datum

Datum splatná - podle splatnosti, která je zapsaná v adresáři u organizace. Pokud není v adresáři vyplněná, tak podle parametru: Počet dnů splatnosti - implicitní.

Související témata

Parametry skladu | Menu Sklad | Sklad |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 19.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou