Zahraniční vydané faktury

Vydané faktury v cizí měně by měly mít zavedenou samostatnou řadu dokladů.

V hlavičce faktury se vyplní měna, která musí být v číselníku měn. Je možné použít klávesu F1 a zobrazí se číselník Měny. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění kódu měny se vyplní kurz, ve kterém se budou ceny na faktuře přepočítávat. Je-li vyplněn kurzovní lístek je nabídnut kurz z kurzovního lístku.

Vyplnění měny a kurzu vydané faktuře -

Kód měny je možno zadat jen v případě, když rozpis faktury ještě neobsahuje žádné položky.

Prodejní ceny v cizí měně do rozpisu vydané faktury

  1. Není zadaná zahraniční prodejní cena v ceníku. Prodejní cena v cizí měně se potom přepočte z prodejní ceny v Kč z ceníku zadaným kurzem. Automaticky se použije 1. řada cen z ceníku.

  2. Jestliže je v ceníku vyplněná pouze jedna zahraniční prodejní cena, tak se použije.

  1. Jestliže jsou v ceníku vyplněny 2 prodejní zahraniční ceny, ovlivňuje použití do rozpisu faktury řada cen zapsaná na kartě faktury.

řada cen 1 = 1. zahraniční prodejní cena

řada cen 2 = 2. zahraniční prodejní cena

Celkové částky na faktuře se v zadaném kurzu přepočítávají do Kč. Do účetnictví se zaúčtují jak částka v Kč tak v cizí měně.

Pro přepočet vydané faktury v cizí měně se použije kurz podle dne DUZP – položka Plnění DPH. Pokud je datum vyplněno, má přednost před datem vystavení.

Zobrazování kurzu v rozpisu vydané faktury.
Podpora pro zadávání vydaných faktur, které mají v rozpisu částky v EUR i v Kč. Např. zboží v EUR a doprava v Kč.

V rozpisu při zadávání částky v cizí měně (před slevou, po slevě) po stisku klávesy F1 možno zadat částku v Kč a program ji přepočte kurzem faktury na cizí měnu.

Daňová informace

Při práci s cizí měnou je důležitá položka daňová informace. Musí být uvedena daňová informace, že se jedná se o vývoz – faktura je bez DPH . (např. DI 24) Částka celkem se na faktuře zapíše do řádku s 0 % DPH.

Jiná daňová informace znamená, že se jedná o fakturu v cizí měně s DPH . Při výpočtu celkových částek na faktuře se vypočtou v Kč základy v jednotlivých sazbách, DPH a celková částka za fakturu v Kč. Z té se vypočte částka k úhradě v cizí měně. Částka celkem se na faktuře zapíše do řádku se sníženou nebo základní sazbou DPH.

Úhrada faktury v cizí měně

Bankou
V agendě banka, v řádku položky bankovního výpisu se vyplní měna a částka v cizí měně. Program nabídne kurz podle kurzovního lístku, když není kurzovní lístek vyplněn. Kurz lze opravit. Dopočítá se částka v Kč. Dále se postupuje obvyklým způsobem.

Po užití volby Úhrada faktury se do faktury zapíše částka úhrady v cizí měně i v Kč. Pokud se uhrazená částka v Kč liší od celkové částky na faktuře, zapíše se do faktury kurzový rozdíl.

Do karty faktury se zapíše úhrada podle kurzu, na faktuře. To je proto, aby faktura byla v přehledech vždy uhrazená.

Kurzový rozdíl je zobrazen v menu Úhrady - Úhrady této faktury.

Účetně se kurzové rozdíly vypořádávají v programu Podvojné účetnictví - saldokontu.

Pokladnou
Pokud je faktura placená hotově.

  • Činnost Faktura Pokladna z menu Vydané. Do pokladny se vystaví příjmový pokladní doklad v cizí měně.

  • Založení příjmového pokladního dokladu v cizí měně přímo v agendě Pokladna. Potom volba z menu Pokladna Úhrada faktury

Parametry:

Rozpis faktury v Kč

  • ANO - rozpis faktury se zobrazuje jenom v Kč. Do rozpisu faktury se prodejní cena zadává v Kč. Cena je nabízena z ceníku

  • NE - při tomto nastavení je v rozpisu faktury nabízena cena v cizí měně. Cena v cizí měně se vypočte podle kurzu, zadaném na faktuře. Do rozpisu faktury se prodejní cena zadává v cizí měně. Pokud je v ceníku zapsaná Zahraniční prodejní cena nabízí se tato.

Tisk faktury v cizí měně

V Kč - použije se tisk Aktuální faktura

V cizí měně - použije se tisk Vydaná faktura - cizí měna

V cizí měně bez Kč - použije se tisk Vydaná faktura - cizí měna bez Kč

Tisk faktury s DPH v cizí měně

Pro tisk faktury s DPH se použije parametr: Tiskni DPH v cizí měně – rekapitulace vydané faktury?
ANO Pro tisk faktury se pak použije Vydaná faktura - cizí měna

Oprava měny nebo kurzu na vydané faktuře

Měnu nebo kurz je možné na vydané faktuře opravit. Použije se činnost z menu Vydané Jiná měna, změna kurzu

Související témata

Cizí měny | FV - Zakázky - Jiná měna, změna kurzu |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 07.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou