Vydané faktury - EET

Nastavení parametrů - Parametry pro EET.

  • Vydané faktury a vydané dobropisy v hotovosti.
  • Vydané faktury dobropisy placené kartou.

Vydané faktury – v hotovosti

Vydaná faktura nebo dobropis musí mít Způsob platby – Hotově. Jedině v tomto případě je v menu Vydané zpřístupněna volba Faktura Pokladna.

Činnost Faktura Pokladna založí do agendy Pokladna pokladní doklad.

Vydaná faktura - založí se do pokladny příjmový pokladní doklad.
Dobropis - založí se do pokladny výdajový pokladní doklad.

V nastavení parametrů musí být vyplněny tyto parametry:
Souvztažnost úhrada FV pokladnou
Souvztažnost úhrada FV – dobropisu pokladnou.

Tyto souvztažnosti musí mít v číselníku souvztažností označení EET. Jsou to souvztažnosti pro příjmové a výdajové doklady.

Po použití činnosti Faktura Pokladna:

  1. Vybere se řada dokladů pro konkrétní pokladnu, do které se bude zakládat pokladní doklad. Agenda pokladna může používat více řad dokladů, tzn. je používáno více pokladen. Dotaz: Zvol řadu pokladny.
  2. Vyplní se datum uhrazení faktury. Implicitně je nabízeno aktuální datum. Datum lze editovat.
  3. Potvrdí nebo se přepíše zaplacená částka.
  4. Potvrdí se číslo nového pokladního dokladu.
  5. Do agendy Pokladna se založí příjmový nebo výdajový pokladní doklad se zvoleným datem a na potvrzenou částku. Částka se zapíše do řádku se sazbou daně 0%. Číslo pokladního dokladu je podle posledního v řadě příjmových nebo výdajových dokladů.
  6. Dotaz : Skutečně založit EET účtenku k tomuto dokladu? – ANO. Automaticky se odešle doklad do EET. Do pokladního dokladu se zapíše pořadové číslo účtenky - ID.
  7. Tisk účtenky.

Vydané faktury - platba kartou

U plateb kartou vzniká také povinnost odesílat údaje do EET.

Faktura musí mít vyplněn Způsob platby = Placenou kartou. Klávesa F1 nabídne číselník – Platby – Způsob platby.

Pro odeslání údajů do EET se použije tlačítko – .

Potvrdí se dotaz:

Následuje možnost vytisknout fakturu s údaji EET.

Do faktury se zapíše ID = pořadové číslo účtenky.

- úspěšné odeslání do EET, platba zaevidována.

- do EET se přímo se z faktury neodesílá. Faktura má způsob platby - hotově nebo příkazem.

Pokud je vystavena faktura jako doklad, slouží tisk faktury jako daňový doklad. Jestliže jsou na fakturu vytištěny i údaje z EET, slouží také jako účtenka.

Pokud má faktura nastaven jiný způsob platby, je uživatel upozorněn. Například:

Jestliže je v nastavení parametrů nastaven parametr : Tisknout údaje o EET na vydané faktury – ANO, tisknou se na fakturu údaje z účtenky.

Kontrola účtenek

Kontrola a prohlížení účtenek je možná v modulu eÚčtenky – Paragony.
Agenda Paragony obsahuje seznam účtenek pro prohlížení, vyhledávání, editaci a tisky sestav.

V modulu eÚčtenky je také možné hromadné odeslání účtenek. Kapitola Odeslání.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 06.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou