Parametry pro EET

Pro propojení programu Company manager a programu eÚčtenky je nutné nastavit několik parametrů.

Parametry pro program eÚčtenky začínají na EET.

Cesta do modulu eÚčtenky – nastaví se cesta do programu eÚčtenky.

Do EET registrovat doklady od data - datum, od kterého se budou doklady odesílat do systému EET.

Connection string pro synchronizaci SQL - pouze firmy, které přenášejí data přes SQL na centrálu.

Režim EET - 1, 2, 3

  1. Server Playground, testovací certifikát - nastavení pro testovací provoz se serverem Finanční správy pomocí testovacího certifikátu.
  2. Ostrý server, mód ověření - nastavení pro testovací provoz se serverem Finanční správy pomocí platného certifikátu. Ale data se nebudou evidovat.
  3. Ostrý provoz - nastavení pro ostrý provoz komunikace se serverem Finanční správy. Přidělený FIK (Fiskální identifikační kód) prokazuje zaevidování v systému EET.

Implicitně je nastaven režim = 2. Předpokládá se, že uživatel již vlastní certifikát a bude zkoušet testovací provoz.

Při zahájení ostrého provozu je potřeba nastavit režim EET - 3 = Ostrý provoz.

Souvztažnost – pouze pro přenos dat přes SQL server.

Pokladna modulu eÚčtenky – pořadové číslo - ID pokladny z modulu eÚčtenky.

Tisknout údaje o EET na vydané faktury – ANO/NE
Ano – na fakturu se tisknout údaje z účtenky
Ne – na fakturu se údaje z účtenky netisknou.

Zákazník modulu eÚčtenky - zákazník (firma, pro kterou se zpracovávají data) v modulu eÚčtenky, ve které se budou doklady evidovat. Většinou je název firmy stejný v Company manageru i eÚčtenky.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 20.02.2017
Nahlásit potíže s kapitolou