Nabídka -> Faktura

Podle aktuální nabídky je založena faktura do agendy Vydané faktury. Používá se pro převedení nabídky, která slouží jako proforma faktura, do vydaných faktur.

Po zvolení činnosti Nabídka –> faktura

  1. Výběr řady faktur. Nejprve jsou nabídnuty řady faktur, pokud se ve vydaných fakturách využívá více řad. Zvolí se do které řady se má faktura založit.

  • Potvrzení pořadového čísla faktury, data uskutečnění zdanitelného plnění. Nabídne se poslední pořadové číslo ze zvolené řady faktur.

  • Nabídne se výběr souvztažností pro fakturu.

  • Výběr skladu, pokud je nabídka rezervovaná.

  • Převede se rezervace z nabídky na založenou fakturu. Zobrazí se protokol o rezervaci.

  • Po potvrzení se faktura se založí podle nabídky : odběratel i rozpis faktury. Do nabídky se do poznámky zapíše číslo faktury. Možnost přejít do agendy vydané faktury.

V případě, že se jedná o sadu, bude v rozpisu vydané faktury sada rozepsaná na jednotlivé zboží.

Související témata

Nabídky | Vydané faktury - Intrastat

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 19.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou