Import

Import dat ze souboru. Je možné data z jiného programu (data musí mít požadovanou strukturu) nebo z jiného počítače z programu Company manager, např. při spojování dat ze dvou pracovišť.

Služby - Servis -> Import

Program Company Manager nabízí mnoho různých typů importů. Pro zjednodušení výběru správného typu Importu jsou importy rozděleny podle agend, kam se bude soubor Importovat.

Agenda - vybere se agenda, do které se budou data načítat:

Např. Pokladna

Typ importu - vybere se typ souboru, zpravidla typ DBF nebo XML

Tlačítkem je možné zvolit oblíbené typy importů pro jednotlivé agendy (typy importů, které používáte označte ). Při zaškrtnutí se pak nabízejí v jednotlivých agendách pouze oblíbené typy importů. Pokud ve zvolené agendě není označený žádný typ importu jako oblíbený, pak se nabízejí k výběru všechny typy importů pro danou agendu.

Např. z programu Company manager je soubor DBF.

Výběrem se zapíše cesta do adresáře na disku, kde je požadovaný soubor uložen.

Tlačítko umožní najít zdrojový soubor pro import. Nejprve se provede výběr disku, poté výběr souboru. Po dohledání se zapíše jméno souboru i s cestou.

- tato volba umožňuje zobrazit soubor, zobrazí se dočasný soubor v datové struktuře podle vybrané agendy, tak jak budou data vypadat po převodu.

- pokud je v dokladech vyplněno číslo souvztažnosti, doplní se při převodu čísla účtů podle aktuálního číselníku souvztažností.

Volby týkající se aktualizace adres v agendě Adresy v Company manager. Podle nových dokladů se aktualizují adresy v adresáři.

Company manager - budou se načítat pouze ty doklady, které v programu CM nejsou.
Importovaný soubor - bude mít přednost importovaný soubor, tzn. duplicitní doklady, tedy ty, které už v Company manageru budou přepsány. Buď všechny, nebo jen nezaúčtované, podle volby.

Klávesa F1 zobrazí seznam položek, kde je možné si vybrat, které budou zarovnány doleva. Tzn, budou načteny bez úvodních mezer. (pro importy z jiných programů).

Při importu z jiných programů je někdy potřeba doplnit kódovou stránku, aby byla data správně zapsána s diakritikou.

Související témata

Služby - servis

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 21.03.2022
Nahlásit potíže s kapitolou