JUW - Videonávod: Součtové rychlé klávesy v peněžním deníku  

24.02.2022

V peněžním deníku je možné pomocí rychlých kláves zobrazit například celkové příjmy a výdaje v hospodaření a jejich rozdíl, tedy zisk (základ pro výpočet daně), nebo součty za příjmy a výdaje po jednotlivých účtech podle účetní osnovy atp. Připravili jsme pro Vás s použitím součtových rychlých kláves v peněžním deníku.

Podrobně viz nebo příručka.