Menu Peněžní deník

Při práci s peněžním deníkem používáme menu Peněžní deník.

Agenda Deník -> horní lištové menu -> Deník

Pro kapitolu Peněžní deník - součtové rychlé klávesové zkratky existuje

Související témata

Peněžní deník | Rozúčtuj podle faktury | Kopíruj řádek | Odděl z řádku částku | Odděl částku podle rozpisu faktury | Vlož poplatky cc - klávesa C | Ukaž rozpis faktury - klávesa E | Přepočet obratů | Přečíslování dokladů | Filtr nastavit - klávesa F | Součty příjmů a výdajů | Stav běžných účtů a pokladny | Zisk | Součty za doklad a fakturu - klávesa A | Hromadné nahrazení účtu | Import výpisu GPC | Rozděl řádek - poplatek za kartu | Pokladní doklady |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 22.02.2022
Nahlásit potíže s kapitolou