MANW - Videonávod Automatické okontování výpisů při importu z banky  

06.05.2022

Principem kontace je přiřadit k číslu běžného účtu, na který peníze odešly, číslo účtu MD v agendě banka při importu výpisu z banky.

V agendě banka se do záložky Kontace výpisů zkopíruje číslo bankovního účtu, ze kterého/kam částka odešla a zapíše příslušný účet MD/dal a text.

Při importu bankovního výpisu se pak do řádků, které nejsou úhradami, automaticky vyplňují čísla účtů MD/DAL ze záložky Kontace výpisů.

Viz a příručka.

Automatické okontování výpisu v kombinaci s automatickým párováním celého výpisu při importu (viz novinky MANW 2022) umožňuje výrazné zrychlení zaúčtování Bankovních výpisů.