Možnosti programu

Program Docházka je napsán ve Visual FoxPro pro operační systém Windows.

Nabízíme lokální a SQL verzi programu.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky a k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti zpracování dat o docházce.

Základní funkce programu:

  • Systém může sloužit pro více zákazníků (firem) s neomezeným počtem zaměstnanců.

  • Propojen s programem PAMwin, personalistika a mzdy.

  • Vedení evidence docházky jednotlivých zaměstnanců.

  • Umožňuje nastavit různá práva přístupu pro uživatele, dělat rozvrhy pracovních směn, plánování směn, pracovních rozvrhů a svátků, výpočet přesčasů.

  • Možnost propojení s docházkovým terminálem.

  • Přehledný tisk přehledů docházky firmy a tisk docházkových listů.

  • Všechny výstupní sestavy lze ukládat v různých formátech pdf, doc, docx, txt, jpg, gif, csv atp.

Pokud si mají zaměstnanci evidovat a měnit své evidence docházky sami, používá se v kombinaci s aplikací Docházka-malá. Do té se zaměstnanec přihlásí, vidí zjednodušený formulář pouze své docházky a může ji omezeně, podle nastavených práv, měnit.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 22.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou