Zákazníci programu

Do tohoto číselníku se zapisují Zákazníci programu. Zákazníci jsou firmy, kterým se v tomto programu vede podvojné účetnictví.

Nový zákazník se vloží tlačítkem nebo lze použít klávesu F6 z menu Tabulka. Pro vyplnění označení a názvu firmy se otevře ve spodní části obrazovky editační řádek.

  • Označení - Organizace - zkratka názvu firmy na 8 znaků. Organizace musí být jednoznačná, je to název adresáře na disku, do kterého se ukládají data firmy. Z toho důvodu se v položce Označení neužívají mezery, tečky, háčky, pomlčky. Lze použít pouze znak podtržítko "_". Např. COM_SYS. Používají se velká písmena.

  • Firma1 - název , přesný název firmy

Tlačítko ukončí vkládání. Tzn. v číselníku Zákazníci programu je zavedena nová firma.

Esc - ukončení. Vloží se prázdný řádek.

Podrobný filtr.

- zavření číselníku Zákazníci programu.

Neaktuální zákazník (firma)

Tento výběr neaktuálního zákazníka je platný pro všechny uživatele programu.

Pokud program již nebude firmě zpracovávat data, je možné ji označit jako neaktuální. Potom se již nebude ve výběru zobrazovat.

Tlačítko - slouží pro hromadný výběr neaktuálních zákazníků (firem).

Neaktuální firmy lze také označit na hlavní obrazovce programu.

Tento výběr neaktuálního zákazníka je platný pouze pro uživatele, který si je takto nastavil.

Viz. kapitola Výběr zákazníka.

Z hlavní obrazovky potom založeného zákazníka vybereme. Viz kapitola Výběr zákazníka.

Účetnictví – viz kap. Zavedení firmy, Výběr zákazníka.

Související témata

Číselníky | Nastavení | Zavedení firmy |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 11.03.2020
Nahlásit potíže s kapitolou